Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos

Temos

Išsiaiškinsite, kaip galima nustatyti pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis. Išmoksite orientuotis pagal aplinkos ir dangaus požymius, naudodamiesi kompasu ir globaline padėties nustatymo sistema (GPS).
Peržiūrėta: 36219
Nagrinėdami paskutiniojo Žemės apledėjimo ir dabartinio ledynų pasiskirstymo žemėlapius aiškinsitės, kur ir kodėl susidaro ledynai, kaip jie keičiasi. Mokysitės atpažinti pagrindines ledyno dalis. Kurdami komiksą spręsite su ledynų tirpimu ir panaudojimu susijusius klausimus. Projektuosite, kaip, gabenant ledkalnius iš Antarkties, būtų galima Sacharą aprūpinti gėluoju vandeniu. Susipažinsite su poliarinėmis sritimis – Arkties vandenynu ir Antarktida, jų tyrimo istorija.
Peržiūrėta: 31890
Išsiaiškinsite, kaip sudaromi planai ir žemėlapiai, kuo jie skiriasi ir kam naudojami. Tyrinėdami žemėlapius ir planus suprasite, kaip jiems parenkami masteliai, kokie jų paviršiaus ir sutartinių ženklų vaizdavimo skirtumai. Panaudodami įgytas žinias galėsite sudaryti šalia savo namų ar mokyklos esančios vietovės planą.
Peržiūrėta: 31378
Išsiaiškinsite, kad kietas viršutinis Žemės apvalkalas vadinamas Žemės pluta, kuri skiriama į žemyninę ir vandenyninę. Sužinosite, kad Žemės pluta kartu su viršutine mantija yra vadinama litosfera ir , kad litosfera nėra vietisa, o sudaryta iš atskirų plokščių, kurios nuolat juda. Išsiaiškinsite, kaip nuo litosferos plokščių judėjimo priklauso Žemės plutos reljefas. Aiškinsitės priežastis, kodėl žemynai nuolat juda, modeliuosite Žemės vaizdą praeityje, dabar ir koks jis galėtų būti ateityje. Atlikdami užduotis, mokysitės atskirti tektoniškai ramias ir aktyvias Žemės plutos vietoves.
Peržiūrėta: 77716
Išsiaiškinsite, kas yra geografinis tinklas ir žemėlapyje arba gaublyje parodysite svarbiausius geografinio tinklo elementus: pusiaują, lygiagretes ir dienovidinius, ašigalius, ilgumą ir platumą. Išmoksite žemėlapyje nustatyti objektų geografines koordinates. Kurdami komiksą pagal pateiktas geografines koordinates jachta pakeliausite po pasaulį ir aplankysite įvairias pasaulio vietas. Kurdami gamtinį žemėlapį mokysitės jame parodyti svarbiausius geografinio tinklo elementus, savo gyvenamąją vietovę, Lietuvą, žemynus ir vandenynus.
Peržiūrėta: 33689
Nagrinėsite uolienų dūlėjimo (irimo) procesą, susipažinsite su uolienų dūlėjimo tipais. Ieškosite uolienų dūlėjimo pavyzdžių savo gyvenamojoje aplinkoje. Išsiaiškinsite, kokios paviršiaus formos susidaro dėl uolienų irimo.
Peržiūrėta: 24502
Nagrinėdami Žemės judėjimą aplink Saulę aiškinsitės priežastis, kodėl Žemės paviršiuje šiluma ir šviesa pasiskirsto nevienodai. Sužinosite, kokią įtaką Žemės ašies pasvirimo kampas daro oro temperatūros ir atmosferos slėgio juostų pasiskirstymui Žemėje. Nagrinėdami klimato žemėlapius aiškinsitės geografinės platumos, nuotolio nuo jūros, vandenynų srovių, Žemės paviršiaus, vyraujančių vėjų ir žmogaus ūkinės veiklos įtaką klimatui.
Peržiūrėta: 24898
Nagrinėdami meteorologinėje aikštėje esančius įrenginius, skirtus fiksuoti orų duomenis, mokysitės skaityti prietaisų rodmenis, apskaičiuoti vidutinę paros, mėnesio temperatūrą, sudaryti mėnesio ir metų oro temperatūros, kritulių diagramas, apskaičiuoti temperatūros amplitudę. Nagrinėsite oro temperatūros kitimo per parą priežastis.
Peržiūrėta: 44812
Nagrinėsite oro masių apykaitą Žemėje, dar vadinamą bendrąja atmosferos cirkuliacija. Sužinosite, kad pagal susidarymo vietą oro masės skirstomos į pusiaujo, atogrąžų, vidutinių platumų, arktinę ir antarktinę. Aiškinsitės, kaip nuo oro masių susidarymo vietos priklauso jų savybės: oro temperatūra ir drėgnis. Nagrinėdami klimato juostų žemėlapį suprasite, kodėl klimato juostos dar skirstomos į pagrindines ir pereinamąsias (tarpines). Išsiaiškinsite kiekvienai klimato juostai būdingas orų savybes. Nagrinėdami klimatogramas ir kartoschemas sužinosite jūrinio ir žemyninio klimato tipų ypatumus. Aiškinsitės, kaip klimatas veikia žmonių gyvenimo būdą.
Peržiūrėta: 43294
Aiškinsitės, kodėl ir kaip susidaro vėjai, pagal ką jie skirstomi. Nagrinėdami vėjų tipus suprasite vėjų poveikį žmogui ir gamtai. Naudodamiesi žemėlapiais aiškinsitės įvairių vėjų paplitimo geografinius regionus.
Peržiūrėta: 28294
Nagrinėsite, dėl kokių priežasčių Pasaulio vandenyne nuolat juda vanduo, kas sukelia potvynius ir atoslūgius, koks vandens lygio svyravimų poveikis aplinkai ir žmonėms. Aiškinsitės, kaip bangos veikia Baltijos jūros pakrantę, kodėl šioje jūroje potvyniai ir atoslūgiai beveik nepastebimi. Išmoksite atpažinti šiltąsias ir šaltąsias vandenynų sroves, išsiaiškinsite, dėl kokių priežasčių jos krypsta į šiaurę ir pietus, kokia jų reikšmė klimatui, gyvajai gamtai ir žmogaus gyvenimo būdui.
Peržiūrėta: 19117
Išsiaiškinsite, kas yra sausumos (vidaus) vandenys, kaip jie susidaro ir kodėl nevienodai pasiskirsto sausumoje. Sužinosite, kuo sausumos vandenys svarbūs gamtai ir žmogui. Tyrinėsite ir lyginsite upes.
Peržiūrėta: 44194
Aiškinsitės priežastis, lemiančias geografinių zonų išsidėstymą keliaujant nuo ašigalių pusiaujo link ir kopiant į kalnus. Mokysitės priskirti geografines zonas atitinkamoms klimato juostoms. Atlikdami užduotis nagrinėsite geografinių zonų žemėlapį, apibūdinsite geografines zonas, įvardysite augalus ir gyvūnus, paplitusius skirtingose geografinėse zonose.
Peržiūrėta: 29331
Nagrinėsite natūralaus ir žmogaus pakeisto kraštovaizdžio komponentus, išsiaiškinsite, kuo vieni kraštovaizdžiai skiriasi nuo kitų, kas juos formuoja ir keičia. Aiškinsitės, kaip skirtingų kraštovaizdžio komponentų kaita veikia aplinką. Išmoksite skirti natūralų ir dirbtinį kraštovaizdžius, susipažinsite su kraštovaizdžių įvairove, jų apsauga.
Peržiūrėta: 17915
Išsiaiškinsite, kaip gyventojai yra pasiskirstę pasaulyje, kas lemia jų skaičiaus augimą, kaip gyventojų gimstamumas, mirtingumas ir tankumas priklauso nuo gyvenamosios vietos geografinės padėties, socialinių, ekonominių ir kitų sąlygų. Aiškinsitės problemas, kylančias dėl pasaulyje didėjančio žmonių skaičiaus. Tyrinėsite ir palyginsite skirtingų regionų gyventojų skaičiaus kaitą, nagrinėsite to priežastis.
Peržiūrėta: 21520
Nagrinėdami miesto kūrimosi etapus išsiaiškinsite, kodėl auga miestai. Tirsite aplinką, kurioje gyvenate, nustatysite, kaip jūsų vietovė keitėsi laikui bėgant, palyginsite miestą ir kaimą. Aiškinsitės, kuriuose žemynuose didžiųjų miestų yra daugiausia, nagrinėsite pagrindines miestų problemas.
Peržiūrėta: 18493

Susipažinsite su labiausiai paplitusiomis pasaulio religijomis, gausiausiomis pasaulio tautomis, nagrinėsite svarbiausius tautos bruožus.

Peržiūrėta: 22952
Nagrinėdami Lietuvos gamtos išteklių įvairovę išsiaiškinsite, kaip jie panaudojami žmogaus reikmėms: pramonei, energijos gamybai, žemės ūkui, poilsiui ir turizmui. Aiškinsitės, kaip gamtos ištekliai virsta gaminiu ar paslauga. Tyrinėsite, kokių išteklių gausu Lietuvoje, kokie gaminiai parduodami kitose šalyse ir kokie perkami užsienyje. Vertinsite žmogaus ūkinės veiklos teigiamus ir neigiamus padarinius aplinkai, aptarsite gamtos išsaugojimo galimybes.
Peržiūrėta: 18848

Nagrinėdami skirtingus Pietų Amerikos regionus išmoksite apibūdinti žemyno geografinę padėtį, gamtos įvairovę ir jos išskirtinius bruožus, susipažinsite su ten gyvenančiomis tautomis, jų gyvenimo būdu ir ūkine veikla.

Peržiūrėta: 20438
Aiškinsitės, kokie yra svarbiausi valstybės elementai, mokysitės apibūdinti valstybes pagal valdymo formą ir teritorijos sudėtį. Susipažinsite su pasaulio politiniu žemėlapiu.
Peržiūrėta: 35731
Išsiaiškinsite, pagal kokius socialinius ir ekonominius rodiklius nustatoma valstybių galia ir žmonių gyvenimo kokybė. Lyginsite skirtingų valstybių pagrindinius socialinius ir ekonominius rodiklius, nurodysite valstybių panašumus ir skirtumus. Sudarysite ekonomiškai stiprių ir silpnų valstybių žemėlapį.
Peržiūrėta: 13416
Nagrinėsite Afrikos regioną, jo geografinę padėtį, gamtos įvairovę, susipažinsite su ten gyvenančiomis tautomis, sužinosite, kokių išteklių gausu Afrikoje. Aiškinsitės, kokie gamtiniai, ekonominiai, socialiniai Pietų Afrikos Respublikos, Egipto ir Nigerijos panašumai ir skirtumai. Sudarysite Afrikos gamtinį žemėlapį.
Peržiūrėta: 28411

Nagrinėsite Šiaurės Amerikos žemyną. Apibūdinsite žemyno geografinę padėtį, gamtos įvairovę ir jos išskirtinumus, susipažinsite su ten gyvenančiomis tautomis, jų tradicijomis ir gyvenimo būdu, ūkine veikla. Kurdami ir analizuodami žemėlapį aiškinsitės svarbiausias Šiaurės Amerikos žemyno ūkio šakas ir plėtros tendencijas. Sukursite komiksą, kuriame atskleisite ir analizuosite Šiaurės Amerikos klimato ypatumus ir reiškinius, jų teigiamas ir neigiamas pasekmes.

Peržiūrėta: 20781
Išsiaiškinsite, kas yra tarptautinė prekyba, susipažinsite su trumpa prekybos tarp šalių istorija, analizuosite eksporto ir importo struktūrą. Nagrinėsite transporto reikšmę tarptautinėje prekyboje, įvairių transporto rūšių privalumus ir trūkumus. Aiškinsitės problemas, kylančias dėl nesąžiningos prekybos pasaulyje, ir sužinosite, kokių tikslų siekia Sąžiningos prekybos judėjimas. Išsiaiškinsite pagrindines prekybos apribojimo formas.
Peržiūrėta: 11549
Nagrinėsite Australijos žemyną ir Okeanijos salyną. Apibūdinsite geografinę žemyno padėtį ir salynų susidarymą, atradimo istoriją, susipažinsite su išskirtine gamtos išteklių įvairove ir visuomenės gyvenimo būdo ypatumais, nusakysite svarbiausias regiono problemas ir ūkio plėtros tendencijas. Sukursite komiksą apie čiabuvius ir sudarysite Australijos ir Okeanijos gamtinių objektų žemėlapį.
Peržiūrėta: 25873

Išsiaiškinsite Azijos žemyno geografinę padėtį, klimato ir gamtos įvairovę, jos išskirtinumus, susipažinsite su keletu ten gyvenančių didžiausių tautų, jų tradicijomis ir gyvenimo būdu. Nagrinėsite svarbiausias Azijos žemyno ūkio šakas ir jų plėtotės tendencijas.

Peržiūrėta: 26373

Apibūdinsite Europos geografinę padėtį, nagrinėsite gamtos ypatumus ir išteklius, kraštovaizdį, ūkio, ekonominius ir politinius pokyčius. Sužinosite, kokie yra Europos regionai ir pagal ką jie išskiriami.

Peržiūrėta: 28748

Išsiaiškinsite, kaip susikūrė ir plėtėsi Europos Sąjunga (ES), kokie jos simboliai, kokia valiuta, kokios svarbiausios institucijos. Nagrinėsite ES regionus, Lietuvos narystės ES ypatumus, mokysitės nurodyti ir vertinti ES kylančias socialines ir ekonomines problemas, pateiksite jų sprendimo būdų.

Peržiūrėta: 19575
Interaktyviame žemėlapyje nagrinėsite Lietuvos geografinę padėtį, kraštovaizdžių įvairovę, gyventojų tautinę ir etnografinę sudėtį. Išsiaiškinsite etnografinių sričių ribas, susipažinsite su kiekvienos etnografinės srities gyventojų tarmėmis, papročiais, patiekalais, būdinga apranga. Tyrinėsite savo gyvenamosios vietovės gamtą, žmonių vystomus verslus, kultūrą, tradicijas, parengsite pristatymą. Remdamiesi šaltiniais sudarysite Lietuvos lankytinų vietų žemėlapį.
Peržiūrėta: 25848
Aiškinsitės, kodėl ir kur kyla žemės drebėjimai, cunamio bangos, išsiveržia ugnikalniai. Nagrinėdami jų atsiradimo priežastis, mokysitės atpažinti natūralius gamtos signalus, kurie įspėja apie šių gamtos stichijų grėsmę. Stebėsite, kaip seismografas registruoja net silpniausius žemės plutos svyravimus. Aptarsite žemės drebėjimų, cunamio, ugnikalnių išsiveržimų padarinius, pavojus, kuriuos jie kelia aplinkai ir žmonėms. Išmoksite atpažinti pagrindines ugnikalnio dalis ir aiškinsitės kaip vyksta išsiveržimas. Kurdami žemėlapį sužinosite, kuriose vietovėse yra daugiausiai veikiančių ugnikalnių, o rašydami istoriją apie gyventojų gyvenimą šalia jų, aiškinsimės, kokią teigiamą ir neigiamą poveikį daro aplinkai ir žmonėms išsiveržęs ugnikalnis.
Peržiūrėta: 36868
Pasirinkite veiklos sritis: