Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Gyventojų skaičius ir teritorinis pasiskirstymas

Gyventojų skaičius ir teritorinis pasiskirstymas (nr.: 47)

Išsiaiškinsite, kaip gyventojai yra pasiskirstę pasaulyje, kas lemia jų skaičiaus augimą, kaip gyventojų gimstamumas, mirtingumas ir tankumas priklauso nuo gyvenamosios vietos geografinės padėties, socialinių, ekonominių ir kitų sąlygų. Aiškinsitės problemas, kylančias dėl pasaulyje didėjančio žmonių skaičiaus. Tyrinėsite ir palyginsite skirtingų regionų gyventojų skaičiaus kaitą, nagrinėsite to priežastis.

Temos mokymosi objektai

Nagrinėdami demonstraciją išsiaiškinsite pagrindinius demografinius rodiklius: gimstamumą, mirtingumą ir natūralųjį prieaugį. Analizuodami schemas, diagramas ir demografines piramides aiškinsitės gyventojų teritorinio pasiskirstymo ypatumus, gyventojų skaičiaus kaitos, gimstamumo ir mirtingumo priežastis.
Peržiūrėta: 2681
Tiriamasis darbas skirtas nagrinėti gyventojų skaičiaus kaitą ir teritorinį pasiskirstymą skirtinguose regionuose ir valstybėse. Analizuodami pateikiamus duomenis ir atlikdami užduotis darbo lape išsiaiškinsite gyventojų skaičiaus kaitos tendencijas, palyginsite valstybes tarpusavyje, numatysite ateities...
Peržiūrėta: 1044
Kurdami pasaulio gyventojų tankumo žemėlapį analizuosite gyventojų teritorinį pasiskirstymą, nurodysite įvairių šalių gyventojų tankumą, nustatysite, kurie regionai yra tankiausiai apgyvendinti, o kurie rečiausiai, aiškinsitės tokio gyventojų pasiskirstymo priežastis ir dėsningumus.
Peržiūrėta: 1397
Sukursite komiksą, pasakojantį apie pasaulio gyventojų demografinę situaciją dabar ir ateityje. Nagrinėsite priežastis ir problemas, kurios lemia gyventojų skaičiaus, mirtingumo ir gimstamumo kaitą, migracijas. Prognozuosite, kas žmonijos laukia ateityje, išryškinsite didžiausias problemas.
Peržiūrėta: 760
Atlikdami užduotis įtvirtinsite žinias apie gyventojų skaičiaus kaitą ir jos priežastis, teritorinį gyventojų pasiskirstymą. Naudodamiesi statistiniais duomenimis analizuosite ir vertinsite demografinius rodiklius Lietuvoje ir savo gyvenamojoje vietovėje, išryškinsite problemas.
Peržiūrėta: 2397