Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Žmogaus ūkinė veikla

Žmogaus ūkinė veikla (nr.: 50)

Nagrinėdami Lietuvos gamtos išteklių įvairovę išsiaiškinsite, kaip jie panaudojami žmogaus reikmėms: pramonei, energijos gamybai, žemės ūkui, poilsiui ir turizmui. Aiškinsitės, kaip gamtos ištekliai virsta gaminiu ar paslauga. Tyrinėsite, kokių išteklių gausu Lietuvoje, kokie gaminiai parduodami kitose šalyse ir kokie perkami užsienyje. Vertinsite žmogaus ūkinės veiklos teigiamus ir neigiamus padarinius aplinkai, aptarsite gamtos išsaugojimo galimybes.

Temos mokymosi objektai

Nagrinėdami demonstraciją sužinosite, kur yra svarbiausių Lietuvoje išgaunamų naudingųjų iškasenų, kam jos naudojamos. Susipažinsite su didžiausiomis Lietuvos giriomis ir miško ištekliais. Išsiaiškinkite, kaip gaunamas ir naudojamas požeminis vanduo.
Peržiūrėta: 1016
Sukursite pasaulio kultūrinių maistinių augalų paplitimo žemėlapį ir jame pažymėsite valstybes, iš kurių į Lietuvą įvežama šių augalų produkcija.
Peržiūrėta: 606
Kursite minčių žemėlapį apie gamtos išteklių įvairovę ir jų panaudojimą žmonių poreikiams tenkinti. Minčių žemėlapį galėsite iliustruoti gamtos išteklių rūšių ir jų panaudojimo kasdieniame gyvenime pavyzdžiais. Ši užduotis padės prisiminti ne tik svarbiausius gamtos išteklius, bet ir geriau suvokti...
Peržiūrėta: 974
Kurdami komiksą nagrinėsite teigiamą ir neigiamą žmonių ūkinės veiklos poveikį aplinkai, ieškosite sprendimų, kaip prisidėti prie gamtos išsaugojimo.
Peržiūrėta: 1002
Atlikdami užduotis mokysitės gamtos išteklius skirstyti į atsinaujinančius ir neatsinaujinančius, išsiaiškinsite, kas yra ūkis, kokios pagrindinės sritys jį sudaro. Nagrinėdami duonos kelią išvardysite, kokių profesijų žmonės dirba, kad duona patektų pas vartotojus.
Peržiūrėta: 823

Atlikdami testo užduotis galėsite pasitikrinti, kaip supratote temos mokymosi objektuose pateiktą medžiagą.

Peržiūrėta: 1469