Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Socialiniai ir ekonominiai rodikliai

Socialiniai ir ekonominiai rodikliai (nr.: 53)

Išsiaiškinsite, pagal kokius socialinius ir ekonominius rodiklius nustatoma valstybių galia ir žmonių gyvenimo kokybė. Lyginsite skirtingų valstybių pagrindinius socialinius ir ekonominius rodiklius, nurodysite valstybių panašumus ir skirtumus. Sudarysite ekonomiškai stiprių ir silpnų valstybių žemėlapį.

Temos mokymosi objektai

Išsiaiškinsite, kokie yra pasaulio valstybių išsivystymo socialiniai ir ekonominiai rodikliai, pagal juos valstybes palyginsite interaktyviuose žemėlapiuose.
Peržiūrėta: 10590
Pasaulio politiniame žemėlapyje pažymėsite ekonomiškai stiprias ir ekonomiškai silpnas valstybes.
Peržiūrėta: 6150
Sukursite straipsnį apie Lietuvos socialinius rodiklius, jame palyginsite Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių socialinius rodiklius.
Peržiūrėta: 4216
Atlikdami užduotis įtvirtinsite įgytas žinias ir supratimą apie socialinius ir ekonominius rodiklius.
Peržiūrėta: 3848

Atlikdami testo užduotis galėsite pasitikrinti, kaip supratote temos mokymosi objektuose pateiktą medžiagą.

Peržiūrėta: 1006