Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Miestas ir kaimas

Miestas ir kaimas (nr.: 48)

Nagrinėdami miesto kūrimosi etapus išsiaiškinsite, kodėl auga miestai. Tirsite aplinką, kurioje gyvenate, nustatysite, kaip jūsų vietovė keitėsi laikui bėgant, palyginsite miestą ir kaimą. Aiškinsitės, kuriuose žemynuose didžiųjų miestų yra daugiausia, nagrinėsite pagrindines miestų problemas.

Temos mokymosi objektai

Susipažinsite su pagrindiniais kaimo ir miesto skirtumais, išsiaiškinsite svarbiausius kaimo ir miesto požymius. Nagrinėdami Vilniaus miesto pavyzdį suprasite, kokie veiksniai skatina miestų augimą. Analizuodami žemėlapį nustatysite, kuriuose žemynuose įvairiais laikotarpiais buvo daugiausia didžiųjų pasaulio...
Peržiūrėta: 1364
Kurdami žemėlapį nustatysite didžiausių pasaulio miestų geografinę vietą, sutartiniais ženklais parodysite jų dydį, sugrupuosite pagal geografinės aplinkos bruožus, matuosite atstumus.
Peržiūrėta: 1429
Sukurkite pasakojimą apie savo gyvenamąją vietovę. Papasakokite, kaip ji kūrėsi ir keitėsi laikui bėgant. Išskirkite ir pavaizduokite svarbiausius gyvenvietės požymius. Išryškinkite, kuo patraukli jūsų gyvenamoji vieta, ir paaiškinkite, su kokiais sunkumais susiduriate joje gyvendami.
Peržiūrėta: 868
Atlikdami užduotis aiškinsitės savo gyvenamosios aplinkos požymius, tirsite, kaip ji keitėsi laikui bėgant, nagrinėsite jos privalumus ir trūkumus. Prisiminsite miesto ir kaimo skirtumus, analizuosite problemas, su kuriomis susiduria miestų gyventojai.
Peržiūrėta: 961