Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Šiaurės Amerika

Šiaurės Amerika (nr.: 55)

Nagrinėsite Šiaurės Amerikos žemyną. Apibūdinsite žemyno geografinę padėtį, gamtos įvairovę ir jos išskirtinumus, susipažinsite su ten gyvenančiomis tautomis, jų tradicijomis ir gyvenimo būdu, ūkine veikla. Kurdami ir analizuodami žemėlapį aiškinsitės svarbiausias Šiaurės Amerikos žemyno ūkio šakas ir plėtros tendencijas. Sukursite komiksą, kuriame atskleisite ir analizuosite Šiaurės Amerikos klimato ypatumus ir reiškinius, jų teigiamas ir neigiamas pasekmes.

Temos mokymosi objektai

Nagrinėdami demonstraciją sužinosite apie išskirtinius Šiaurės Amerikos gamtinius objektus, žemyno klimatą, paviršių, vandenis, gyvąją gamtą. Aiškinsitės, kaip augo šio žemyno gyventojų skaičius, kokia yra JAV gyventojų sudėtis pagal tautybę ir rasę, analizuosite imigracijos procesą ir jos priežastis.
Peržiūrėta: 1552
Kurdami Šiaurės Amerikos gyventojų ūkinės veiklos žemėlapį nustatysite svarbiausių naudingųjų išteklių, žemės ūkio ir pramonės regionus. Analizuodami žemėlapį ir pritaikydami turimas žinias aiškinsitės šių regionų pasiskirstymo priežastis ir dėsningumus.
Peržiūrėta: 1475
Kursite minčių žemėlapį, padedantį apibendrinti žinias apie Šiaurės Amerikos ūkį. Atlikdami užduotį prisiminsite ūkio šakas, ieškosite konkrečių jas iliustruojančių pavyzdžių.
Peržiūrėta: 736
Sukursite komiksą, pasakojantį apie Šiaurės Amerikos gyventojų įvairovę. Nagrinėsite gyventojų tautinę ir rasinę sudėtis, analizuosite žemyno apgyvendinimo istoriją, nustatysite gyventojų įvairovės atsiradimo priežastis, jų pasiskirstymo dėsningumus.
Peržiūrėta: 995
Atlikdami užduotis įtvirtinsite įgytas žinias apie Šiaurės Amerikos geografinę padėtį, gamtos ypatumus, nagrinėsite jų tarpusavio ryšius, klimatą. Lygindami skirtingas Šiaurės Amerikos valstybes, analizuosite gyventojų pasiskirstymą ir ūkinę veiklą, priklausomybę nuo gamtos sąlygų.
Peržiūrėta: 1114

Atlikdami testo užduotis galėsite pasitikrinti, kaip supratote temos mokymosi objektuose pateiktą medžiagą.

Peržiūrėta: 985