Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Pasaulio gyventojų tankumas

MO nr.

3260

Gebėjimai

2.8. Analizuojant statistikos duomenis ir žemėlapius, apibūdinti gyventojų skaičiaus kitimą, įvairovę ir teritorinį pasiskirstymą.

Žinios ir supratimas

2.8.1. Nurodyti pasaulio gyventojų skaičių, jo kitimo priežastis. Nurodyti pagrindines priežastis, turinčias įtakos nevienodam gyventojų pasiskirstymui Žemėje.

Mokymosi uždaviniai

Pasakysiu pasaulio gyventojų skaičių ir apibūdinsiu jų teritorinį pasiskirstymą.

Tyrinėsiu, kaip gyventojų skaičių ir teritorinį jų pasiskirstymą veikia įvairūs ekonominiai ir socialiniai veiksniai.

Žemėlapyje pažymėsiu tankiausiai ir rečiausiai gyvenamus regionus.