Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Išplėstinė paieška

Išplėstinė paieška

Įrašykite paieškos žodžius.
Ieškoma pagal žodžius, kurių kiekvieną sudaro trys ar daugiau simbolių.

Pasirinkite, pagal kokius kriterijus norite ieškoti svetainėje pateikiamos mokymosi medžiagos.

Atlikdami užduotis aiškinsitės žemėlapių įvairovę pagal mastelį ir turinį. Mokysitės skaityti juose pateikiamą informaciją, nustatyti ir apskaičiuoti atstumus. Aiškinsitės, kaip naudojantis planu galima orientuotis vietovėje. Sudarysite šalia savo gyvenamosios vietovės esančios teritorijos ar objekto planą.
Atlikdami užduotis apibendrinsite ir pagilinsite žinias apie atmosferos oro masių judėjimą, pagrindinių ir tarpinių klimato juostų išsidėstymą Žemėje, jūrinio ir žemyninio klimato ypatumus, klimato įtaką žmonių gyvenimo būdui.
Atlikdami užduotis įtvirtinsite įgytas žinias ir supratimą apie socialinius ir ekonominius rodiklius.
Atlikdami užduotis mokysitės gamtos išteklius skirstyti į atsinaujinančius ir neatsinaujinančius, išsiaiškinsite, kas yra ūkis, kokios pagrindinės sritys jį sudaro. Nagrinėdami duonos kelią išvardysite, kokių profesijų žmonės dirba, kad duona patektų pas vartotojus. Išsiaiškinsite, kas yra tarptautinė prekyba, ir pasaulio politiniame žemėlapyje pažymėsite valstybes, į kurias išvežama daugiausia lietuviškos duonos ir jos gaminių. Atliksite savo gyvenamosios vietovės tyrimą ir parengsite jos gyventojų užimtumo veiklos tobulinimo planą.
Atlikdami užduotis aiškinsitės, kuriose šalyse gaminama plačiai žinomų prekybos ženklų produkcija, iš kurių valstybių į Lietuvą atvežamos prekės. Atlikę apklausą sužinosite, kur pagamintus produktus – Lietuvoje ar užsienyje – renkasi jūsų bendraamžiai ir suaugusieji, kokios priežastys turi įtakos jų apsisprendimui. Aptarsite tarptautinės prekybos teikiamą naudą valstybei ir vartotojams. Pasinaudoję „maisto mylių“ skaičiuokle, apskaičiuosite, kiek anglies dioksido išskiriama į aplinką gabenant maisto produktus. Aiškinsitės, kokie prekybos apribojimai ir kokiu tikslu taikomi Lietuvos cukraus gamintojams.
Atlikdami užduotis įtvirtinsite turimas žinias apie Europos geografinę padėtį ir jos įtaką gamtos įvairovei. Palyginsite Šiaurės ir Pietų Europos regionus, aptarsite jų gamtos, ūkio ir žmonių gyvenimo būdo panašumus ir skirtumus.
Atlikdami užduotis prisiminsite ugnikalnio dalis. Nagrinėsite, kaip reikia elgtis įvykus žemės drebėjimui, kokie jo padariniai. Mokysitės skaityti seismogramas.
Atlikdami užduotis apibendrinsite ir pagilinsite žinias apie sausumos vandenis ir klimatą. Aiškinsitės, kokie vandenys maitina upes, kokią įtaką upių vandeningumui turi kritulių sezoniškumas, kur išsidėstę druskingieji ežerai ir kaip vandeniu pasipildo Australijos Didysis artezinis baseinas.
Atlikdami užduotis įtvirtinsite žinias apie gyventojų skaičiaus kaitą ir jos priežastis, teritorinį gyventojų pasiskirstymą. Naudodamiesi statistiniais duomenimis analizuosite ir vertinsite demografinius rodiklius Lietuvoje ir savo gyvenamojoje vietovėje, išryškinsite problemas.
Atlikdami užduotis analizuosite vėjų poveikį, lyginsite skirtingų tipų vėjus, ieškosite konkrečių siautėjusių vėjų padarinių pavyzdžių.
Atlikę užduotis apibendrinsite ir pagilinsite žinias apie tai, kokie veiksniai formuoja klimatą ir kodėl šiluma Žemėje pasiskirsto nevienodai. Išmoksite apibūdinti vietovės, kurioje gyvenate, klimatą ir veiksnius, darančius jam daugiausia įtakos.
Atlikdami užduotis analizuosite geografinių zonų žemėlapį, apibūdinsite geografines zonas, įvardysite augalus ir gyvūnus, paplitusius skirtingose geografinėse zonose.
Atlikdami užduotis įtvirtinsite žinias apie Europos Sąjungą (ES). Kontūriniame žemėlapyje žymėsite valstybes ir jų sostines, nagrinėsite, kurios ES valstybės yra didžiausios, sudarysite kelionės po ES maršrutą, nagrinėsite ES nedarbo lygį, papasakosite, kaip įsivaizduojate savo ateitį Europos Sąjungoje.
Atlikdami užduotis mokysitės nustatyti pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis, susiorientuoti pagal miesto planą.
Atlikdami užduotis aiškinsitės savo gyvenamosios aplinkos požymius, tirsite, kaip ji keitėsi laikui bėgant, nagrinėsite jos privalumus ir trūkumus. Prisiminsite miesto ir kaimo skirtumus, analizuosite problemas, su kuriomis susiduria miestų gyventojai. Virtualiai pasisvečiuosite Europos sostinių senamiesčiuose, aiškinsitės, kuo jie patrauklūs ir išskirtiniai.
Atlikdami užduotis išsiaiškinsite, kokios Žemės paviršiaus formos susidaro tektoniškai ramiose ir kokios tektoniškai aktyviose Žemės plutos srityse. Nagrinėsite Afrikoje vykstančius tektoninius procesus.
Atlikdami užduotis įtvirtinsite įgytas žinias apie Afrikos geografinę padėtį ir jos įtaką gamtos įvairovei, palyginsite Egipto, Nigerijos ir Pietų Afrikos Respublikos valstybes.
Atlikdami užduotis apibendrinsite ir pagilinsite žinias apie vandenynų judėjimą.
Atlikdami užduotis įtvirtinsite įgytas žinias apie Pietų Amerikos gamtos ypatumus, nagrinėsite gamtinių objektų susidarymo priežastis. Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais kursite įgarsinimo tekstą patikusiam filmukui apie Pietų Amerikos regioną ir fotoreportažą apie Atakamos dykumą. Atskleisite Lietuvos ir Pietų Amerikos ryšius.
Atlikdami užduotis įtvirtinsite žinias apie Australijos žemyną ir Okeanijai priskiriamus salynus. Nustatysite Australijos kyšulių geografines koordinates, nagrinėsite kritulių pasiskirstymo ypatumus šiame žemyne, paaiškinsite, kaip susidaro koralinės salos.