Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Socialiniai ir ekonominiai rodikliai > Valstybių ekonominė galia

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Valstybių ekonominė galia

MO nr.

4066

Gebėjimai

2.11. Analizuojant ir lyginant kuo įvairesnius šaltinius, nustatyti, kaip žmonių ūkinė veikla priklauso nuo istorinių sąlygų ir gamtos išteklių.

Žinios ir supratimas

2.11.5. Nurodyti keletą svarbiausių socialinių ekonominių rodiklių, pagal kuriuos grupuojamos valstybės.

Mokymosi uždaviniai

Apibūdinsiu socialinius ir ekonominius rodiklius (BVP, BVP 1 gyv., raštingumas, vidutinė gyvenimo trukmė).

Žemėlapyje pažymėsiu ekonomiškai stiprias ir silpnas valstybes.