Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Planas ir žemėlapis > Aukštaitijos nacionalinis parkas

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Aukštaitijos nacionalinis parkas

MO nr.

1388

Gebėjimai

1.2. Elementariai orientuotis žemėlapyje ir gaublyje. Žemėlapyje kaip lokalios vietovės pavyzdį parodyti savo gyvenamąją vietovę, o globalios – žemynus ir vandenynus.

4.1. Pažinti ir apibūdinti savo aplinkos gamtos ir socialinius objektus.

4.2. Sudaryti nesudėtingą vietovės planą ir, juo naudojantis, orientuotis aplinkoje. Mokėti pavaizduoti pagrindines Žemės paviršiaus formas.

Žinios ir supratimas

1.2.2. Išvardyti pagrindinius žemėlapio elementus (geografinis tinklas, mastelis, sutartiniai ženklai).

4.1.1. Nurodyti savo aplinkos gamtinius, socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.

4.2.1. Nurodyti 2–3 vietovės vaizdavimo būdus, paaiškinti jų panašumus ir skirtumus.

4.2.2. Paaiškinti praktinę mastelių reikšmę.

4.2.3. Skaityti kartografijos kūrinių sutartinius ženklus, nustatyti realų atstumą tarp nurodytų objektų.

Mokymosi uždaviniai

Nagrinėdamas nedidelių teritorijų topografinius žemėlapius išmoksiu skaityti juose pateikiamą informaciją.

Pasinaudodamas topografiniu žemėlapiu sudarysiu turistinį maršrutą.