Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Socialiniai ir ekonominiai rodikliai > Valstybių socialiniai ir ekonominiai rodikliai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Valstybių socialiniai ir ekonominiai rodikliai

MO nr.

4065

Gebėjimai

2.11. Analizuojant ir lyginant kuo įvairesnius šaltinius, nustatyti, kaip žmonių ūkinė veikla priklauso nuo istorinių sąlygų ir gamtos išteklių.

Žinios ir supratimas

2.11.5. Nurodyti keletą svarbiausių socialinių ekonominių rodiklių, pagal kuriuos grupuojamos valstybės.

Mokymosi uždaviniai

Apibūdinsiu socialinius ir ekonominius rodiklius (BVP, BVP 1 gyv., raštingumas, vidutinė gyvenimo trukmė).

Naudodamasis žemėlapiais ir diagramomis nustatysiu, kuriose pasaulio šalyse socialiniai ir ekonominiai rodikliai didžiausi ir kuriose mažiausi, palyginsiu valstybių išsivystymo lygį.