Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Azija > Užduočių lapas. Azijos žemynas

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Užduočių lapas. Azijos žemynas

MO nr.

4535

Gebėjimai

3.1. Pasakyti kriterijus (gamtinius ir socialinius), pagal kuriuos skiriami regionai. Jais vadovaujantis, suskirstyti pasaulį.

3.2. Naudojantis geografinės informacijos šaltiniais, apibūdinti regio­nų gamtinės ir socialinės aplinkos sudedamąsias dalis ir mokytis rasti jų ryšius.

Žinios ir supratimas

3.1.1. Išvardyti didžiausius pasaulio regionus, paaiškinti jų išskyrimo kriterijus.

3.2.1. Apibūdinti regionų geografinę padėtį, pažinimo ir tyrimų raidą, būdingus gamtos ir visuomenės ypatumų bruožus, nusakyti ir apibūdinti svarbiausias regionų problemas.

Mokymosi uždaviniai

Išsiaiškinsiu Azijos žemyno geografinę padėtį.

Apibūdinsiu Azijos žemyno gamtos įvairovę ir jos išskirtinius bruožus.

Išskirsiu svarbiausius Azijos žemyno regionus, jų gamtinius, gyventojų ūkinės veiklos ir kultūrinius ypatumus.

Trumpai apibūdinsiu pasirinktos Azijos valstybės pagrindinius (3–5) lankytinus turistinius objektus, gyventojus ir jų kultūrą bei tradicijas.

Analizuosiu Azijos žemyno gyventojų įvairovę ir labiausiai žemyne paplitusias tradicijas ir gyvenimo būdo ypatumus.