Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Žemės paviršiaus ardymas

MO nr.

1569

Gebėjimai

2.3. Analizuojant tektoninius žemėlapius ir paveikslus, nustatyti geologinės Žemės raidos ir dabartinio Žemės paviršiaus ryšį. Naudojantis šaltiniais, analizuoti dabartinio Žemės paviršiaus kitimą dėl vidinių ir išorinių veiksnių.

Žinios ir supratimas

2.3.3. Apibūdinti, koks yra išorinių jėgų poveikis pagrindinių paviršiaus formų susidarymui. Paaiškinti, kaip žmonių veikla veikia žemės paviršių.

Mokymosi uždaviniai

Išsiaiškinsiu, kas yra uolienų dūlėjimas.

Galėsiu įvardyti pagrindinius uolienų dūlėjimo tipus.

Gebėsiu nustatyti, kokie veiksniai lemia dūlėjimą.

Išsiaiškinsiu, kokios reljefo formos susidaro vykstant dūlėjimui ir dūlėsių pernešimui.