Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Mūsų Lietuva > Lietuvos geografinė padėtis

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Lietuvos geografinė padėtis

MO nr.

1254

Gebėjimai

1.1. Remiantis aplinkos požymiais, orientuotis vietovėje. Naudojantis kompasu, nustatyti pasaulio kryptis (horizonto kryptis).

2.8. Naudojantis statistikos duomenimis ir diagramomis, nurodyti tautinę Lietuvos gyventojų sudėtį. Nagrinėjant paveikslus ir aprašymus, lyginti savo tautos ir kitų tautų tradicijas.

4.1. Pažinti ir apibūdinti savo aplinkos gamtos ir socialinius objektus.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Nurodyti pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis (horizonto kryptis). Paaiškinti orientavimosi dieną ir naktį principus, nurodyti priemones, kaip tai daryti.

2.8.1. Nurodyti, kokių tautybių atstovų daugiausia gyvena Lietuvoje.

4.1.1. Nurodyti savo aplinkos gamtinius, socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.

Mokymosi uždaviniai

Apibūdinsiu Lietuvos geografinę padėtį.

Nustatysiu, kurios valstybės ribojasi su Lietuvos Respublika.

Pagal pateiktas iliustracijas galėsiu palyginti ir apibūdinti kraštovaizdį.

Išsiaiškinsiu Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį.