Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Pasaulio prekyba

Mokytojo biblioteka

Pasaulio prekyba

Tema „Pasaulio prekyba“ skirta 7–8 klasių mokiniams. Ja siekiama paaiškinti tarptautinės prekybos naudą, analizuojama eksporto ir importo struktūra, įvairių transporto rūšių privalumai ir trūkumai, svarbiausios prekybos apribojimo formos (muitai ir kvotos).

 

Demonstracija „Kodėl šalys prekiauja“

Nagrinėdami demonstraciją mokiniai susipažins su trumpa prekybos tarp šalių istorija, išsiaiškins svarbiausias prielaidas, paskatinusias šalis prekiauti tarpusavyje. Atlikdami interaktyvią užduotį išsiaiškins įvairių transporto rūšių privalumus ir trūkumus. Mokiniai nagrinės, kokių tikslų siekia Sąžiningos prekybos judėjimas (Fairtrade), aptars šio judėjimo reikšmę besivystančių šalių ūkiui. Demonstracija gali būti naudojama vieną ar daugiau pamokų, atsižvelgiant į mokinių mokymosi gebėjimus ir poreikius.

 

Užduočių lapas „Tarptautinė prekyba ir Lietuva“

Užduotys skirtos apibendrinti įgytas žinias. Jas rekomenduojama atlikti išanalizavus demonstraciją „Kodėl šalys prekiauja“ ir sukūrus žemėlapį „Eksporto ir importo geografija“.

Atliekant 1 užduotį mokiniams galima pasiūlyti garsius prekių ženklus atpažinti pagal kilmės šalį (galima pasakyti, kad prekių ženklai yra tarptautinių bendrovių iš Japonijos, JAV, Vokietijos, Danijos ir Šveicarijos), pagal produktų kategoriją (automobiliai, elektronikos gaminiai, buitinė chemija, žaislai, maisto produktai, tekstilės gaminiai). Jei dirbama kompiuterių klasėje, mokiniai gali pasinaudoti interneto paieškos sistema.

2 užduotis yra tyrimas prekybos centre ir apklausa. Abi užduotys tiriamojo pobūdžio, reikalaujančios daug laiko ir pamokose mokytojui išaiškinant užduotį, ir mokiniams ją atliekant, apibendrinant bei pristatant klasėje. Todėl savo nuožiūra galite rinktis, vieną ar abi užduotis skirti, nustatyti jų plotį, gylį ir pan. Rekomenduojama šias užduotis skirti kaip ilgalaikį projektinį darbą, mokinius suskirstant į grupeles po 2–6 (atsižvelgiant į mokinių skaičių) ir iš nurodyto sąrašo paskirti po vieną ar dvi produktų kategorijas. Sąrašą koreguoti galite savo nuožiūra pagal esamą situaciją. Jei mokykla yra dideliame mieste, galima užduotį atlikti ne viename, o keliuose prekybos centruose. Apklausos organizavimo užduotį galima skirti atlikti dvejopai: 1) toms pačioms grupėms, kurios tirs nurodytų prekių įvairovę prekybos centruose, skirti išsiaiškinti vartotojų nuomonę būtent apie tos grupės prekių pasirinkimą ir tai lėmusias priežastis; 2) apklausą skirti tik 1–2 mokinių grupėms, kurios neatliko tyrimo prekybos centre. Klausimyno sudarymo metodiką turite išaiškinti visai klasei. Anketos pradžioje turi būti įžanginis respondentus motyvuojantis tekstas, kuriame kartu atsispindėtų ir tyrimo tikslas (pvz., „Mieli vaisių mėgėjai! Šios apklausos tikslas – išsiaiškinti jūsų požiūrį į vaisius, užaugintus Lietuvoje ir atvežtus iš kitų šalių. Atsakydami į anketos klausimus, atkreipkite dėmesį į kiekvieno klausimo formuluotę – vieną ar kelis atsakymų variantus reikia pažymėti. Jei atsakymuose nėra jums tinkamo varianto, pildykite eilutę „Kita“. Anketa anoniminė, jūsų atsakymai bus panaudoti mokinių grupės tiriamajame darbe. Dėkojame už nuoširdžius atsakymus!“). Kiti klausimai turi būti susiję su tiriamos prekių grupės produktų išvardijimu, prašymu pažymėti, kaip dažnai šiuos produktus perka (pvz., kasdien, 1–2 kartus per savaitę, dažnai, retai ir niekada), kokius – lietuviškus ar importinius – šios grupės produktus renkasi ir pan. Sudėtingiausia mokiniams sugalvoti klausimus apie priežastis, lėmusias lietuviškų ar užsienio šalių gamintojų prekių pasirinkimą. Galite šiuos klausimus pasiūlyti pats arba „Minčių lietaus“ metodu išrinkti tinkamiausius (pvz., renkuosi tik Lietuvos gamintojų prekes, kaina, kokybė, didesnis pasirinkimas, šių produktų Lietuvoje negaminama ir pan.). Klausimyno pabaigoje turi būti demografiniai klausimai, susiję su respondentų lytimi, amžiumi. Jei apklausiamieji yra mokiniai, galima paprašyti nurodyti klasę, jei suaugusieji – pagrindinį užsiėmimą dabartiniu metu (pvz., samdomas darbuotojas, darbdavys, studentas, pensininkas, bedarbis, esantis vaiko auginimo atostogose ir pan.). Apklausos rezultatai apibendrinami grafiškai. Šį etapą galima integruoti su informacinių technologijų pamokomis.

3 užduotis – „maisto mylių“ skaičiavimas. Prieš atliekant šią užduotį rekomenduojama mokiniams paaiškinti, kad įvairiomis transporto rūšimis gabenant maisto produktus iš įvairių šalių į aplinką patenka šiltnamio efektą sukeliančių dujų anglies dioksido. Pasinaudojus „maisto mylių“ skaičiuokle internete (http://www.foodmiles.com/), galima apskaičiuoti, kiek į aplinką išskiriama anglies dioksido. Visa užduočiai atlikti reikalinga informacija yra anglų kalba. Jei mokytojas geba komunikuoti anglų kalba, jis gali pats šią informaciją pristatyti mokiniams, jei ne – skirti mokiniams, kad jie pristatytų. Galima pasikviesti ir anglų kalbos mokytoją. Instrukcija, kaip atlikti užduotį, yra pateikta užduočių lape. Jei dirbama kompiuterių klasėje, užduotis atliekama individualiai arba poromis. Jeigu tokios galimybės nėra, mokytojas gali atlikti šią užduotį kartu su mokiniais savo kompiuteryje naudodamas multimediją. Galima šią užduotį, paaiškinus, kaip atlikti, skirti namų darbui.

4 užduotis yra skirta susipažinti su prekybos apribojimais. Prieš atliekant užduotį rekomenduojama paanalizuoti žinyno straipsnelius „Muitas“ ir „Kvota“.

 

Komiksas „Vartok atsakingai!“

Rekomenduojama komiksą kurti išnagrinėjus demonstraciją „Kodėl šalys prekiauja?“, sukūrus žemėlapį „Eksporto ir importo geografija“ ir atlikus užduočių lapo „Tarptautinė prekyba ir Lietuva“ užduotis. Kurdami komiksą, pasakojantį apie bananų kelionę nuo plantacijos iki mūsų stalo Lietuvoje, mokiniai analizuos problemas, susijusias su sunkiu ir mažai apmokamu darbininkų darbu bananų plantacijose, aiškinsis, kaip prie šių problemų sprendimo prisideda Sąžiningos prekybos judėjimas (angl. Fairtrade). Vertindami išskiriamo anglies dioksido kiekį, atsirandantį gabenant bananus nuo gamintojo iki vartotojo, aiškinsis transportavimo daromą žalą aplinkai. Jei atliekant užduočių lapo „Tarptautinė prekyba ir Lietuva“ 3 užduotį, buvo skaičiuojamos bananų kelionės „maisto mylios“, šios užduoties galima antrą kartą ir neatlikti, tik reikėtų dar kartą pabrėžti transportavimo daromą žalą aplinkai ir tai, kaip mokiniai gali prisidėti prie darnesnės aplinkos puoselėjimo. Pagal poreikį šią užduotį galima skirti atlikti klasėje arba namuose, dirbti individualiai arba grupėmis. Sukurtus komiksus siūloma pristatyti ir aptarti klasėje, panaudoti temai apibendrinti.

 

Žemėlapis ir kartoschema „Eksporto ir importo geografija“

Užduotis skirta apibendrinti ir įtvirtinti žinias apie pasaulio prekybą, ugdyti mokinių gebėjimus orientuotis žemėlapyje. Prieš atliekant užduotį siūloma išnagrinėti demonstraciją „Kodėl šalys prekiauja?“, pakartoti tarptautinės prekybos prielaidas ir atkreipti mokinių dėmesį į sutartinius ženklus. Naujausius duomenis apie valstybių eksportuojamas ir importuojamas prekes jie ras internete adresais: http://www.indexmundi.com/trade/imports/?country=lt ir http://www.verslilietuva.lt/lt/eksporto-pletra/rinkos-pasirinkimas/eksporto-rinku-zemelapis/.

Pirmas pateikiamas interneto šaltinis yra anglų kalba. Jis yra nuolat atnaujinamas kiekvienų metų informacija. Paieška, prekių grupių vertimas iš anglų kalbos užima nemažai laiko, terminai yra specifiniai, todėl prieš atliekant šią užduotį mokytojas turi gerai pasiruošti pamokai. Galima užduoties atlikimą integruoti su anglų kalbos pamoka. Mokiniams, padedant anglų kalbos mokytojui, galima skirti darbą išsiversti paskirtų valstybių eksporto ir importo struktūrą. Jei mokytojas gerai komunikuoja anglų kalba, gali pats sudaryti tam tikrų valstybių eksportuojamų ir importuojamų produktų sąrašą, mokiniams tik parodydamas šaltinius, iš kurių ėmė medžiagą. Kadangi toje interneto svetainėje prekių kategorijos yra labai smulkiai išvardytos, be to, kai kurių kategorijų pavadinimai mokiniams gali būti mažai suprantami, rekomenduojama mokytojui sudaryti tik pačių populiariausių, daugiausia tais metais eksportuojamų ir importuojamų 3–5 produktų sąrašą. Galima mokiniams pasiūlyti žymėti Lietuvos ir jos svarbiausių prekybos partnerių prekybinius ryšius, pavyzdžiui, Lietuvos ir Vokietijos, Lietuvos ir Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos ir pan.

Užduotį mokiniai gali atlikti individualiai ar poromis kompiuterių klasėje arba namuose.