Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokymosi objektai

Migracija

Migracija – žmogaus ar žmonių grupės keliavimas, kėlimasis iš vienos vietos į kitą. Procesas, per kurį žmonės išvyksta iš šalies, vadinamas emigracija, o keliaujantys žmonės vadinami emigrantais. Procesas, per kurį žmonės atvyksta į šalį, vadinamas imigracija, o atvykstantys žmonės – imigrantais.

Migracijos, kurios vyksta šalies viduje, vadinamos vidinėmis migracijomis. Jos gali vykti iš kaimo į miestą, iš miesto į kaimą, miestų teritorijose, regionuose ir pan.

Migracijos, kurios vyksta už gyvenamosios valstybės teritorijos, t. y. kai kertama valstybių siena, vadinamos išorinėmis arba tarptautinėmis migracijomis.

Migracijos priežastys gali būti labai įvairios.

Priverstinės migracijos priežastys: religinis ar politinis persekiojimas; karai, ginkluoti konfliktai; maisto trūkumas ir badas; stichinės nelaimės (potvyniai, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai); gyventojų perteklius; priverstinis iškeldinimas iš gyvenamosios vietos dėl naujų statybų ar kitų vietovės plėtros planų; ekologinės nelaimės.

Savanoriškos migracijos priežastys: darbo pasiūla, didesni atlyginimai, mažesni mokesčiai; geresnės socialinės garantijos ir paslaugos (švietimas, sveikatos apsauga); šiltesnis, palankesnis klimatas ir kt.

Migracijos kliūtys: migracijos kontrolė ir ribojimas; lėšų migracijai stoka; nepakankama kvalifikacija ir išsilavinimas; ligos; šeimyninės aplinkybės ir kt.