Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokymosi objektai

Kompasas

Tai prietaisas, padedantis orientuotis pagal pasaulio (horizonto) kryptis. Jis rodo magnetinio arba geografinio dienovidinio kryptį.

Kompasą sudaro korpusas, laipsniais sugraduota skalė ir galinti laisvai suktis įmagnetinta rodyklė. Pagrindinės pasaulio kryptys skalėje pažymėtos raidėmis pagal angliškus žodžius: N („North“) – šiaurė, S („South“) – pietūs, W („West“) – vakarai ir E („East“) – rytai.

Žemės magnetinis laukas kompaso rodyklę orientuoja šiaurės kryptimi. Norint nustatyti šiaurės kryptį, reikia sugraduotą skalę ranka pasukti taip, kad rodyklės šiaurinis galas sutaptų su šiaurės krypties užrašu skalėje.

Manoma, kad kompasą išrado kinai XI amžiuje. Jie pastebėjo, kad skeveldrėlė magnetito (mineralo, kuriam būdingos magnetinės savybės), sukdamasi ant adatos galiuko, visuomet rodo šiaurės kryptį. XII–XIII a. Europos jūreiviai, plaukiodami Viduržemio jūroje, jau naudojosi kompasais su magnetitu. Ant kamščio gabalėlio jie pritaisydavo magnetito ir kamštį įdėdavo į indą su vandeniu. XIV a. kompasas gerokai patobulintas.

Dabar naudojamasi įvairių tipų kompasais, pavyzdžiui, sausaisiais (pripildytais oro), skystaisiais (pripildytais skysčio), elektroniniais.

Iliustracijos

66.jpg