Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.4.3. Testo sprendimas

Paspaudus testo nuorodą arba savo sukurtų testų bazėje pasirinkus testą ir spustelėjus „Atlikti“, patenkama į testo sprendimo langą:

Pastaba. Atliekant kontrolinio darbo testą nėra galimybės tikrinti kiekvieną užduotį.

 

Jei baigiasi testo sprendimui skirtas laikas, parodoma apie tai informuojanti lentelė ir testo sprendimas toliau negalimas:

Norint pabaigti testo sprendimą, reikia paspausti mygtuką „Baigti“. Jei atliktos ne visos užduotys, parodoma lentelė:

Atliekant savitikros testą ir patikrinus atliktą užduotį, teisingo atsakymo atveju parodoma lentelė:

Atsakius neteisingai, parodoma tokia lentelė:

Svetainės testų užduotims yra priskirti susiję MO, kurie rodomi žemiau atliekamos užduoties, pagalbos srityje:

Atlikus visą testą ir paspaudus mygtuką „Baigti“, patenkama į testo rezultatų puslapį:

Grįžti į turinį