Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2.3.3. Kartografinis įrankis ir objektai

Šis įrankis suteikia vartotojui galimybę analizuoti žemėlapius ir atlikti užduotis, kurti susijusį turinį (sudaryti maršrutus, įkelti sutartinius ženklus bei objektus ir pan.). Pagrindinį langą sudaro keletas atskirų komponentų:

Žemėlapio fragmentas su aktyvuotu tinkleliu atrodo taip:

Įrankių juostoje yra šie įrankiai:

 

Žemėlapio tipo pasirinkimo mygtukai (pavyzdyje žemiau – „Gamtinis“, „Kontūrinis“, „Politinis“):

 

Užduoties mygtukas atidaro langą su užduoties tekstu:

Spustelėjus mygtuką „Sutartiniai ženklai“, atidaroma biblioteka su sutartinių ženklų sąrašu. Pasirinktą sutartinį ženklą į žemėlapį galima įkelti spustelėjus ekrano apačioje esantį mygtuką „Įkelti“ arba du kartus spustelėjus pasirinktą sutartinį ženklą.

Kai sutartinis ženklas įkeliamas į žemėlapį, jis iškarto yra pažymimas. Prie pažymėto sutartinio ženklo atsiranda trys valdymo mygtukai:

Pastaba. Sutartinio ženklo vietą galima keisti laikant ant jo nuspaustą kairįjį pelės mygtuką ir tempiant pelę.

 

Spustelėjus objektų mygtuką, atidaroma biblioteka su žemėlapio objektų sąrašu (pvz., ežerais, upėmis ir pan.). Pasirinktą objektą galima į žemėlapį įkelti spustelėjus ekrano apačioje esantį mygtuką „Įkelti“ arba du kartus spustelėjus pasirinktą objektą.

Pastaba. Galioja tie patys principai kaip ir sutartiniam ženklui, išskyrus tai, kad:

a) objektų negalima kopijuoti (bet galima įtraukti dar vieną tokį pat objektą pasinaudojant objektų biblioteka dar kartą),

b) objektai, įkelti į žemėlapį, didėja kartu su žemėlapiu (o sutartiniai ženklai lieka fiksuoto dydžio).

 

Legendos įrankis suteikia vartotojui galimybę kurti ir redaguoti sutartinių ženklų sąrašą su pavadinimais.

Įtraukus sutartinį ženklą ar objektą į legendą, ši yra išskleidžiama (jeigu buvo suskleista). Taip pat naujai įtrauktas elementas yra iškart pažymimas. Vartotojas klaviatūra gali įvesti sutartinio ženklo pavadinimą. Iš legendos sutartinis ženklas pašalinamas spustelėjus pašalinimo mygtuką (kryžiuką), esantį prie atitinkamo legendos įrašo.

Žemėlapio išsaugojimo mygtuku galima išsaugoti žemėlapį darbinio failo arba pdf formatu. Paspaudus šį mygtuką, atidaromas langas su išsaugojimo būdų pasirinkimais:

Pasirinkus pdf versiją, atidaromas langas, kuriame reikia nurodyti, ar faile matomas legendos įrankis. Nurodyti reikia todėl, kad šiame formate nėra galimybės išskleisti legendą kaip kartografiniame įrankyje, todėl ji turi būti arba visada matoma, arba niekada nematoma.

Jei žemėlapis išsaugomas darbinio failo formatu, vėliau jį bus galima atdaryti ir redaguoti (panašiai išsaugome Word failus, kad vėliau galėtume juos redaguoti ar pildyti).

 

Žemėlapio įkėlimo mygtukas suteikia galimybę įkelti anksčiau išsaugotą žemėlapio darbinį failą.

Paspaudus šį mygtuką atidaromas naujas langas. Jame pasirinkus mygtuką „Tęsti“, grįžtama prie šiuo metu redaguojamo žemėlapio, pasirinkus mygtuką „Įkelti“, atsidaro failo pasirinkimo langas, kuriame vartotojas gali rasti ir pasirinkti anksčiau išsaugotą darbinį žemėlapio failą. Atkreipiame dėmesį, kad įkelti darbinį failą reikia toje pat temoje, kurioje žemėlapis buvo išsaugotas.

Grįžti į turinį