Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Pagalba > SVETAINĖS MATRICA > Mokymosi objektai

4.2. Mokymosi objektai

Svetainėje yra tokie MO tipai:

  • Demonstracijos – įvairius objektus ar reiškinius vaizduojantys ir aiškinantys MO, parengti naudojant statines ir animuotas iliustracijas, filmuotą medžiagą.
  • Kūrybinė laboratorija – interaktyvūs tiriamieji darbai, minčių žemėlapiai, komiksai ir istorijos kūrimo įrankiai. Kiekvienas tiriamasis darbas turi darbo lapą. Šiame lape mokiniai įrašo atlikto tiriamojo darbo rezultatus ir išvadas.
  • Testai – užduotys žinioms ir gebėjimams patikrinti. Svetainėje pateikiamos trijų sudėtingumo lygių užduotys, iš kurių galima sudaryti lengvą, vidutinio sudėtingumo ir sudėtingą testą. Galimi šie testų atlikimo būdai: 

•   savitikra (grįžtamąjį ryšį apie atsakymo teisingumą mokinys gauna atsakęs į kiekvieną klausimą);

•   kontrolinis darbas (rezultatai mokiniui pateikiami tik atlikus visą testą, jo pabaigoje).

  • Žinynas – abėcėlės tvarka pateikiami trumpi straipsniai apie gamtos reiškinius, dėsningumus, naudojamas sąvokas.

 

Užduočių lapai Word formatu pateiktos užduotys, kurias mokiniai gali atlikti klasėje ar namie (galima naudoti tiek el. forma, tiek atsispausdinti). 

Vienas MO gali priklausyti ne vienai, o kelioms veiklos sritims. Taigi tą patį MO, naršant veiklos sričių sąraše, galima aptikti keletą kartų.

Tituliniame svetainės puslapyje paspaudus po matrica esančią nuorodą „Visos temos“, pateikiamas visų 30-ies svetainėje esančių temų sąrašas (su aprašymais ir nuorodomis į temų objektus).

Tituliniame svetainės puslapyje paspaudus po sąrašu „Kiti mokymosi objektai“ esančią nuorodą „Visi mokymosi objektai“, pateikiamas visų svetainėje esančių demonstracijų ir kūrybinės laboratorijos MO sąrašas (su aprašymais ir nuorodomis į objektus).

Temų ir MO sąrašus galima rikiuoti pagal abėcėlę, vertinimą, populiarumą.

 

Pasirinkus temą, pateikiamas tos temos MO sąrašas:

Grįžti į turinį