Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Šiaurės Amerika

Mokytojo biblioteka

Šiaurės Amerika

Tema „Šiaurės Amerika“ skirta 7–8 klasių mokiniams. Nagrinėdami šią temą mokiniai analizuos Šiaurės Amerikos žemyno geografinę padėtį, išryškins gamtinius Šiaurės Amerikos ypatumus, analizuos informaciją apie Šiaurės Amerikos gyventojus, jų ūkinę veiklą, sudarys ūkio žemėlapį.

 

Temai nagrinėti rekomenduojama skirti 3–4 pamokas. Visi temos mokymosi objektai yra logiškai susiję. Siūloma pradėti nuo demonstracijos „Šiaurės Amerikos mozaika“ analizės. Išnagrinėję demonstraciją, mokiniai žinias ir gebėjimus gilina kurdami komiksą apie Šiaurės Amerikos gyventojus „Daugiatautė Šiaurės Amerika“. Žemyno ūkinė veikla analizuojama kuriant minčių žemėlapį „Šiaurės Amerikos ūkis“ ir kartoschemą „Šiaurės Amerikos ūkinė veikla“. Rekomenduojama pradėti nuo minčių žemėlapio, nes taip mokiniai susidarys teisingą sisteminį vaizdą apie Šiaurės Amerikos pramonės ir žemės ūkio šakas bei produkciją. Žinioms ir gebėjimams įtvirtinti siūlomas užduočių lapas „Šiaurės Amerikos žemynas“.

 

Demonstracija „Šiaurės Amerikos mozaika“

Demonstracija skirta 7–8 klasių mokiniams susipažinti su Šiaurės Amerikos išskirtiniais gamtos objektais ir procesais, gyventojų įvairove.

Analizuojant demonstracijos 2 kadrą labai svarbu mokinius skatinti pritaikyti jau turimas žinias, ieškoti priežasčių, ryšių, atskleisti dėsningumus. Demonstracijoje nagrinėjamą medžiagą reikėtų susieti su kitų temų mokymosi objektais. Pavyzdžiui, aiškinantis, kaip susidarė Didysis Kanjonas, verta prisiminti demonstraciją „Žemės paviršiaus ardymas“, o aptariant, kuriose vietovėse buvo užfiksuota aukščiausia ir žemiausia temperatūra, didžiausias ir mažiausias kritulių kiekis, reikėtų prisiminti demonstraciją „Kodėl įvairiose pasaulio vietose klimatas yra skirtingas?“ ir pan.

Analizuojant demonstracijos 3 kadrą, rekomenduojama gilintis į šio žemyno išskirtinį bruožą – daugiakultūriškumą. Galima mokiniams pasiūlyti atlikti tyrimą ieškant atsakymo, kodėl įvairių šalių, taip pat Lietuvos, gyventojai įvairiais laikotarpiais emigravo į JAV, kokios pagrindinės priežastys ar įvykiai tai lėmė ir pan. Prieš nagrinėjant šią temą rekomenduojama prisiminti demonstraciją „Pasaulio gyventojai“.

 

Komiksas „Daugiatautė Šiaurės Amerika“

Kurdami komiksą mokiniai turėtų analizuoti Šiaurės Amerikos gyventojų įvairovę tam tikromis temomis: žemyno senieji gyventojai – indėnai; europiečių invazija į žemyną ir to padariniai; migracijos į žemyną ir jų priežastys; šiandieninės ir ateities problemos Šiaurės Amerikoje. Praplečiant migracijų į žemyną temą, rekomenduotina pasidomėti ir lietuvių migracijomis į Šiaurės Ameriką bei jų priežastimis.

Prieš kurdami komiksą mokiniai turėtų prisiminti demonstracijas „Pasaulio gyventojai“ ir „Šiaurės Amerikos mozaika“. Prieš atliekant šią užduotį siūloma mokiniams suformuluoti probleminius klausimus, susijusius su Šiaurės Amerikos daugiatautiškumu, ir organizuoti diskusiją, kurioje būtų aptariamos svarbiausios probleminės temos. Mokiniai tai galėtų perkelti ir į minčių žemėlapį. Jis taptų gairėmis kuriant komiksą.

 

Minčių žemėlapis Šiaurės Amerikos ūkis

Minčių žemėlapį rekomenduojama kurti apibendrinant temą „Šiaurės Amerikos ūkis“. Siūloma nuo sąvokos debesėlyje „Šiaurės Amerikos ūkis“ nuvesti dvi pagrindines šakas – „Pramonės šakos“ ir „Žemės ūkio šakos“. Toliau siūloma atsirinkti žemynui būdingiausias pramonės ir žemės ūkio šakas ir jas detalizuoti svarbiausiais gamybos centrais ar prekių ženklais ir pan. Taip pat galima įrašyti ir daugiau ūkio šakų (pavyzdžiui, „Energetika“, „Miškų ūkis“) ir galerijoje rasti joms iliustruoti tinkamų paveikslėlių. Kuriant minčių žemėlapį rekomenduojama ne tik rašyti žodžius (pavyzdžiui, vardyti prekių ženklus ar produkciją), bet ir jį iliustruoti iš galerijos pasirenkamais paveikslėliais.

 

Žemėlapis ir kartoschema „Šiaurės Amerikos ūkinė veikla“

Prieš atliekant šią užduotį mokiniams verta pasikartoti pagrindines ekonomines ir socialines sąvokas, taip pat temas, susijusias su ūkine veikla. Mokiniams reikėtų priminti žemėlapio kūrimo etapus, aptarti, kokie sutartiniai ženklai turėtų būti legendoje.

Mokytojas, teikdamas užduotį, turėtų būti kūrybingas ir ją keisti pagal mokinio gebėjimus ar kitus kriterijus. Pavyzdžiui, mokiniai gali kurti skirtingus žemėlapius: vieni – tik išteklių pasiskirstymo, kiti analizuoti pramonės regionus, o treti – žemės ūkį. Žemėlapiai gali būti papildomi ir kita informacija, tarkime, nurodomi eksporto ar importo srautai. Rekomenduojama mokinių paprašyti pasidomėti, kokie JAV ir Lietuvos ekonominiai ryšiai.

Atliekant šią užduotį būtina ne tik mokyti kurti žemėlapius, bet ir skatinti mokinius juos analizuoti. Todėl vienas iš galimų užduoties variantų galėtų būti skirtingų šalių ar regionų lyginamoji analizė.

Ši užduotis gali būti derinama su minčių žemėlapio kūrimu. Minčių žemėlapis gali būti naudojamas ūkio šakoms klasifikuoti arba žinioms įtvirtinti.

 

Užduočių lapas „Šiaurės Amerikos žemynas“

Užduotys skirtos ne tik apibendrinti ir pagilinti žinias, įgytas nagrinėjant šios temos mokymosi objektus, bet ir pademonstruoti gebėjimus sieti jas su anksčiau nagrinėtomis temomis, pavyzdžiui, „Kas lemia klimatą ir orus“, „Litosferos plokštės ir jų judėjimas“, „Geografinių zonų kaita“, „Gyventojų skaičius ir teritorinis pasiskirstymas“ ir kt. Todėl prieš atliekant užduotis (ypač dviejų valstybių lyginamąją analizę) rekomenduojama kompleksiškai pakartoti gamtinius ir ekonominius dėsningumus, prisiminti pagrindines sąvokas, susijusias su lentelėje pateiktais rodikliais.

Atliekant užduotis apie Lietuvos ir Šiaurės Amerikos ryšius, rekomenduojama iš anksto mokiniams pasidomėti naujausiais politiniais ir ekonominiais įvykiais, juos aptarti klasėje. Galima ir pakeisti užduotį. Pavyzdžiui, mokiniai, turintys artimųjų ar pažįstamų, kurie buvo išvykę, gyveno ar dirbo Šiaurės Amerikos žemyne, gali atlikti interviu ir parengti straipsnį ar pristatymą. Ši užduoties dalis gali būti susieta su komikso „Daugiatautė Šiaurės Amerika“ kūrimu.