Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Pietų Amerika

Mokytojo biblioteka

Pietų Amerika

Tema „Pietų Amerika“ skirta 7–8 klasių mokiniams. Nagrinėdami šią temą mokiniai analizuos Pietų Amerikos žemyno regionus, apibūdins žemyno geografinę padėtį, aptars gamtinius Pietų Amerikos ypatumus, ekologines problemas, pateiks informacijos apie žemyno gyventojus, jų gyvenimo būdą ir ūkinę veiklą.

Temai nagrinėti rekomenduojama skirti 3–4 pamokas. Visi temos mokymosi objektai yra logiškai susiję ir papildantys vieni kitus. Siūloma pradėti nuo demonstracijos „Titikakos ežeras ir jo regiono gyventojai“ analizės. Išnagrinėję demonstraciją, mokiniai žinias ir gebėjimus gilina kurdami komiksą „Amazonija dabar ir ateityje“, taip pat žemėlapį ir kartoschemą „Pietų Amerikos gamtinė įvairovė“. Žemyno ūkinė veikla analizuojama kuriant minčių žemėlapį „Pietų Amerikos ūkis“. Žinioms ir gebėjimams įtvirtinti, o labiausiai – kūrybiškumui ugdyti siūlomas užduočių lapas „Pietų Amerikos mozaika“. Jame pateikiamos užduotys gali būti skaidomos ir atliekamos nagrinėjant atskirus mokymosi objektus.

 

Demonstracija „Titikakos ežeras ir jo regiono gyventojai“

Demonstracija skirta 7–8 klasių mokiniams. Ji sudaryta iš dviejų dalių.

Pirmoji (įvadinė) demonstracijos dalis skirta bendrais bruožais susipažinti su Pietų Amerikos gamtiniais regionais. Kiekvienam regionui apibūdinti pateikiama po filmuką. Šie filmukai galėtų būti naudojami tiek kuriant kitus mokymosi objektus (pvz., komiksą „Amazonija dabar ir ateityje“ ar žemėlapį ir kartoschemą „Pietų Amerikos gamtinė įvairovė“), tiek kitoms kūrybinėms užduotims atlikti (pvz., pasidomėti internete ir sukurti pasirinkto regiono filmuko įgarsinimo tekstą).

Antroji demonstracijos dalis skirta vieno regiono – Titikakos ežero – ir jo gyventojų analizei. Pateikiama išsami kompleksinė analizė: geografinė padėtis, susiformavimo sąlygos, klimatas, vandenys, gyvoji gamta, gyventojai, buitis ir ūkis.

Kiekviena potemė iliustruota nuotraukomis su aprašymais, leidžiančiais mokiniams ne tik išsiaiškinti faktus, bet ir juos sieti tarpusavyje. Todėl būtina skatinti mokinius ieškoti priežastinių ryšių tarp atskirų kraštovaizdžio elementų, o žmonių gyvenimo būdą sieti su gamtinėmis sąlygomis.

Filmuką apie Titikakos ežerą rekomenduojama naudoti temai apibendrinti. Mokiniai, žiūrėdami filmuką, gali komentuoti matomus vaizdus (vietovės geografinę padėtį, klimato sąlygas, gyventojų buitį, verslus ir pan.), aiškinti gamtinių sąlygų poveikį gyventojų buičiai ir pan.

 

Komiksas „Amazonija dabar ir ateityje“

Kurdami komiksą mokiniai turėtų išnagrinėti ir pristatyti Amazonijos regiono gamtinius ypatumus, atskleisti jo unikalumą ir išryškinti ekologines problemas. Rekomenduotina mokinius skatinti komikse atskleisti priežastinius reiškinių ryšius.

Prieš kuriant komiksą mokiniai turėtų detaliau paanalizuoti demonstracijoje „Titikakos ežeras ir jo regiono gyventojai“ pateikiamą filmuką apie Amazoniją. Galima filmuką aptarti klasėje kartu su mokiniais.

Paskatinkite mokinius papildomos informacijos apie šio regiono ekologines problemas ieškoti internete. Papildomai mokiniams galima pasiūlyti pasidomėti turizmo plėtra Amazonijoje. Taip pat verta paskaityti žinyno straipsnelį „Amazonija praeityje“.

 

Minčių žemėlapis „Pietų Amerikos ūkis“

Minčių žemėlapį rekomenduojama kurti apibendrinant Pietų Amerikos ūkio temą. Siūloma nuo sąvokos debesėlyje „Pietų Amerikos ūkis“ nuvesti tris pagrindines šakas – „Pramonės šakos“, „Žemės ūkio šakos“ ir „Kalnakasyba“. Toliau siūloma atsirinkti žemynui būdingiausias pramonės ir žemės ūkio šakas ir jas susieti su konkrečiais geografiniais regionais ar valstybėmis.

Kuriant minčių žemėlapį galima mokiniams detalizuoti užduotį. Tai leistų išsamiau išanalizuoti atskiras ūkio šakas. Pavyzdžiui, pasirinkti tik vieną šaką – „Augalininkystė“ ir paprašyti, kad mokiniai minčių žemėlapyje pateiktų labiausiai paplitusias kultūras ir joms priskirtų šalis, kuriose tos kultūros auginamos. Galima minčių žemėlapyje išdėstyti šalis ir joms priskirti auginamas kultūras (pavyzdžiui, prie šakos „Brazilija“ pridėti tokias kultūras kaip kava, cukranendrės, sojos ir pan.).

Kuriant minčių žemėlapį rekomenduojama ne tik rašyti žodžius, bet ir jį iliustruoti iš galerijos pasirenkamais paveikslėliais.

 

Žemėlapis ir kartoschema „Pietų Amerikos gamtinė įvairovė“

Ši užduotis gali būti skiriama 7 klasės mokiniams pagilinti žinias apie Pietų Amerikos gamtines sąlygas ir ugdytis gebėjimus orientuotis žemėlapyje.

Žemėlapio kūrimo užduotis gali būti organizuojama įvairiai. Vienu atveju mokiniams galima konkrečiai įvardyti gamtinius objektus, kuriuos jie turėtų pažymėti. Ši užduotis gali būti siejama su užduočių lapo „Pietų Amerikos mozaika“ 1 užduotimi.

Kitu atveju, skatinant mokinių kūrybiškumą, galima pasiūlyti jiems patiems atsirinkti ir žemėlapyje pažymėti objektus. Kadangi šiai užduočiai atlikti reikia daugiau laiko ieškant papildomos medžiagos, rekomenduojama ją skirti kaip namų darbą.

 

Užduočių lapas „Pietų Amerikos mozaika“

Pateikiamos užduotys skirtos ne tik apibendrinti ir pagilinti žinias, įgytas nagrinėjant temos „Pietų Amerika“ mokymosi objektus, bet ir kaip papildoma medžiaga dirbant su kitais temos mokymosi objektais.

1 užduotis gali būti siejama su žemėlapio ir kartoschemos „Pietų Amerikos gamtinė įvairovė“ kūrimu. Pirmiausia galima mokiniams skirti šią užduotį, o vėliau paprašyti apibūdintus objektus perkelti į žemėlapio kūrimo įrankį.

2 užduotis ne tik ugdo mokinių gebėjimą taikyti jau turimas žinias, bet ir skatina kūrybiškumą. Ši užduotis gali būti bendras projektas – integruota pamoka su informacinių technologijų dalyku. Mokiniai, sukūrę tekstus, galėtų juos iš tiesų įgarsinti. Vertėtų paskatinti mokinius kurti tekstus, kuriuose būtų įvardijami ne tik faktai, bet ir atskleidžiami procesų bei reiškinių priežastiniai ryšiai. Užduotis gali būti siejama ir su komikso „Amazonija dabar ir ateityje“ kūrimu. Įgarsintas filmukas apie Amazoniją galėtų būti komikso tęsinys ar apibendrinimas.

3 užduotis – fotoreportažas apie Atakamos dykumą – galėtų būti organizuojama ir kaip grupinis darbas. Geriausias fotoreportažas su komentarais galėtų būti eksponuojamas klasėje ar kitoje viešoje vietoje.

4 užduotis galėtų būti išplėtota iki plakato ar lankstinuko „Ignas Domeika ir Pietų Amerika“ parengimo. Tuomet reikėtų paskatinti mokinius iliustruoti jį nuotraukomis ir žemėlapiais.