Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Orientavimasis aplinkoje

Mokytojo biblioteka

Orientavimasis aplinkoje

Tema „Orientavimasis“ skirta 6 klasės mokiniams ugdyti gebėjimą orientuotis pagal aplinkos ir dangaus objektus, naudojantis kompasu ir globalinės padėties nustatymo sistema (GPS). Mokiniai mokomi nustatyti pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis, orientuotis vietovės plane. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, temai nagrinėti galima skirti 2–3 pamokas. Organizuojant mokymąsi siūloma pradėti nuo demonstracijos „Kas padeda orientuotis“ peržiūros ir analizės, paskui įtvirtinant žinias atlikti užduočių lapo „Pasaulio kryptys ir orientavimasis plane“ užduotis. Istorijos „Mažieji Klaipėdos stebuklai“ kūrimas skirtas ugdyti mokinių kūrybiškumą atskleidžiant įgytas žinias apie pasaulio kryptis. Temai apibendrinti skiriamas minčių žemėlapis „Kas padės surasti kelią“. Mokiniai savo žinias ir gebėjimus gali įsivertinti atlikdami testą.

 

Demonstracija „Kas padeda orientuotis“

Ši demonstracija skirta ugdyti mokinių gebėjimą nustatyti pasaulio kryptis pagal aplinkos ir dangaus objektus, naudojantis kompasu ir GPS. Demonstraciją galima padalyti dviem pamokoms: pirmoje mokyti orientuotis pagal gamtos ir dangaus objektus, o antrą skirti orientavimuisi mieste pagal įvairius orientyrus, naudojantis planu ir kompasu, GPS. Apie orientavimąsi ir navigacinius prietaisus žinyne yra pateikta papildomos informacijos. Ši demonstracija gali būti naudojama ir daugiau pamokų, atsižvelgiant į mokinių mokymosi gebėjimus ir poreikius.

 

Užduočių lapas „Pasaulio kryptys ir orientavimasis pagal planą“

Užduotys skirtos pasitikrinti gebėjimą nustatyti pagrindines ir tarpines pasaulio (horizonto) kryptis, orientuotis vietovėje pagal aplinkos požymius ir naudojantis miesto planu. Jas galima atlikti savarankiškai ar grupėmis. 5 užduotį mokiniai gali atlikti namuose, o kitą pamoką surengti darbų parodą ir trumpus pristatymus. 6 užduotis skirta įsivertinti ir refleksijai.

 

Istorija „Mažieji Klaipėdos stebuklai“

Kurti istoriją rekomenduojama po to, kai mokiniai išnagrinėja demonstraciją ir atlieka užduočių lapo užduotis. Kuriant istoriją mokomasi sudaryti kelionės maršrutą, įtvirtinamos žinios apie pagrindines ir tarpines pasaulio (horizonto) kryptis, orientavimąsi vietovės plane. Jei sunku sugalvoti veiksmo vietą ar laiką, galima pasinaudoti pagalba. Jei yra galimybė dirbti kompiuterių klasėje ar bibliotekoje (su kompiuteriais), istorijai kurti galima skirti atskirą pamoką. Mokiniai užduotį gali atlikti dirbdami poromis ar mažomis grupėmis. Jei nėra galimybės dirbti mokykloje, istorijos kūrimą galima skirti kaip namų darbą.

  

Minčių žemėlapis „Kas padės surasti kelią?“

Minčių žemėlapis siūlomas temai apibendrinti ir pasikartoti prieš atsiskaitymą. Jis padės prisiminti, kaip orientuotis vietovėje ir plane. Minčių žemėlapį galima iliustruoti pasirenkamais gamtos objektų, dangaus kūnų, miesto orientyrų pavyzdžiais. Kiekvienas iš orientyrų gali būti apibūdinamas plačiau minčiai užrašyti skirtoje vietoje.

 

Pamokos pavyzdys

 

Pamokos tema: „Pasaulio kryptys ir orientavimasis gamtoje“

 

Bendrosios programos

Nuostatos: Suprasti, kad gebėjimas orientuotis aplinkoje stiprina pasitikėjimą savimi.

Gebėjimai: 1.1. Remiantis aplinkos požymiais, orientuotis vietovėje. Naudojantis kompasu, nustatyti pasaulio kryptis (horizonto kryptis).

Žinios ir supratimas: 1.1.1. Nurodyti pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis (horizonto kryptis). Paaiškinti orientavimosi dieną ir naktį principus, nurodyti priemones, kaip tai daryti.

Mokymo uždavinys:

Supažindinti mokinius su orientavimosi aplinkoje galimybėmis.

Mokymosi uždaviniai:

Įvardysiu pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis.

Nurodysiu 3–4 vietovės požymius, pagal kuriuos galima orientuotis aplinkoje dieną ir naktį.

 

Veikla

1. Pamoka pradedama diskusija „Ką daryti pasiklydus“.

2. Mokiniai kartu su mokytoju nagrinėdami demonstracijos „Kas padeda orientuotis“ 1 kadrą išsiaiškina, kokios yra pagrindinės ir tarpinės pasaulio kryptys, mokosi, kaip jas nustatyti pagal krintantį šešėlį. Atkreipiamas mokinių dėmesys į Saulės aukštį virš horizonto ir šešėlio ilgį.

3. Demonstracijos 2 kadre mokiniai supažindinami su šiaurės krypties nustatymu naktį. Išsiaiškinama, kurios žvaigždės padeda orientuotis naktį. Besidomintiems mokiniams pasiūloma papildomai pasidomėti apie orientavimąsi žinyno straipsnyje „Orientavimasis“.

4. Demonstracijos 3 kadre mokiniai analizuodami iliustracijas aiškinasi, kaip nustatyti pasaulio kryptis pagal įvairius gamtos objektų požymius (akmuo, medis, kelmas, skruzdėlynas, šlaitas pavasarį).

5. Įtvirtindami žinias mokiniai atlieka užduočių lapo „Pasaulio kryptys ir orientavimasis pagal planą“ 1–3 užduotis. Užduotys diferencijuojamos: 1–2 užduotis atlieka visi, o kadangi 3 užduotis sudėtingesnė, visiems ją atlikti nebūtina (jei bus atlikta, mokinys gaus papildomą pliusą prie vertinimo).

6. Mokiniams pateikiami klausimai: ­„Įvardykite pagrindines pasaulio kryptis“, „Įvardykite tarpines pasaulio kryptis“, „Kaip galima naktį nustatyti šiaurės kryptį?“, „Pagal kokius gamtos požymius galima susiorientuoti vietovėje?“ Jei mokiniai atsako į pateiktus klausimus, vadinasi, pamokos uždaviniai įgyvendinti. Jei ne, jiems pasiūloma dar kartą pažiūrėti demonstracijos „Kas padeda orientuotis“ 1–3 kadrus.

7. Namų darbui skiriama užduočių lapo „Pasaulio kryptys ir orientavimasis pagal planą“ 5 užduotis.