Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Gyventojų skaičius ir teritorinis pasiskirstymas

Mokytojo biblioteka

Gyventojų skaičius ir teritorinis pasiskirstymas

Tema „Gyventojų skaičius ir teritorinis pasiskirstymas“ siekiama mokiniams padėti išsiaiškinti nevienodo gyventojų skaičiaus augimo tendencijas ir priežastis, atskleisti pagrindines gyventojų pasiskirstymo pasaulyje priežastis ir dėl to kylančias problemas. Lygindami skirtingų regionų ir valstybių demografinius rodiklius mokiniai nustatys pagrindines problemas, susijusias su gyventojų skaičiaus augimu. Ši tema nagrinėjama 7–8 klasėse.

 

Demonstracija „Pasaulio gyventojai“

Demonstracija skirta 7–8 klasių mokiniams susipažinti su pagrindinėmis demografinėmis sąvokomis ir svarbiausiais rodikliais. Analizuojant demonstraciją labai svarbu teisingai išsiaiškinti demografinius rodiklius ir atskleisti jų priežastingumo ryšius. Todėl reikėtų pateikiamą informaciją sieti su kitais mokymosi objektais. Pavyzdžiui, aiškinantis, kaip ir dėl kokių priežasčių tam tikruose regionuose daugėja gyventojų, verta prisiminti demonstraciją „Miestų augimas“, kurioje dėstomos miestų augimo priežastys. Aptariant demografines gyventojų skaičiaus raidos stadijas, reikėtų prisiminti temos „Tautos ir religijos“ demonstraciją, nes tai turi tiesioginį poveikį šeimos planavimo politikai. Taip pat patartina pasinaudoti žinyne pateikiama informacija.

Atkreipkite dėmesį į demonstracijos 4 kadre pateikiamą filmuką. Jį galima panaudoti apibendrinant gyventojų amžiaus ir lyties piramidžių analizę. Kadangi filmuke nėra garso takelio, viena iš galimų užduočių – pagal pateiktą siužetą sukurti informacinį pranešimą – filmuko komentarą.

 

Tiriamasis darbas „Gyventojų skaičiaus kaitos analizė“

Prieš atliekant tiriamąjį darbą rekomenduojama pakartoti pagrindines demografines sąvokas, priminti mokiniams, kas yra gyventojų tankumas ir natūralusis prieaugis, kaip juos galima apskaičiuoti. Analizuojant demografinius rodiklius skatinkite mokinius ne tik įvardyti faktinę medžiagą, bet ir nurodyti priežastinius ryšius.

Rekomenduojama pasirinkti skirtingas valstybes pagal ekonominį išsivystymo lygį. Tai padės mokiniams geriau įžvelgti esminius skirtumus, plačiau pritaikyti turimas žinias ir plėtoti gebėjimus lyginti informaciją.

Lyginamoji demografinė valstybių analizė gali būti ir projekto dalis. Tuomet jos aptarimas galėtų būti organizuojamas grupėmis ar net pristatomas visai klasei.

 

Komiksas „Kas laukia mūsų ateityje?“

Kurdami komiksą mokiniai turėtų analizuoti pagrindinius demografinius rodiklius ir juos lemiančias priežastis: gimstamumą, mirtingumą, natūralųjį prieaugį, visuomenės senėjimo problemą, migracijas, badą, geriamojo vandens stoką, karus ir kt. Prieš kurdami komiksą mokiniai turėtų pasikartoti demonstracijoje „Pasaulio gyventojai“, kituose šios temos mokymosi objektuose ir žinyne pateikiamą medžiagą. Prieš atliekant šią užduotį siūloma klasėje surengti diskusiją, per kurią būtų aptartos svarbiausios demografinės problemos. Jos mokiniams galėtų tapti gairėmis kuriant komiksą.

 

Žemėlapis ir kartoschema „Pasaulio gyventojų tankumas?“

Prieš atliekant užduotį mokiniams verta pakartoti, kas yra gyventojų tankumas (pasinaudojant žinyne esančia informacija) ir priminti, kaip kuriamas žemėlapis ir sudaroma legenda. Nustatant gyventojų tankumo intervalų legendą siūloma pasinaudoti atlasuose ar internete pateikiamų žemėlapių legendomis.

Siūloma sukurtus žemėlapius palyginti ir analizuoti grupėmis. Svarbiausias tikslas – išsiaiškinti gyventojų tankumo pasiskirstymo priežastis. Todėl rekomenduojama mokinių grupėms pasiūlyti palyginti skirtingus regionus ar šalis, paaiškinant pagrindines nevienodo gyventojų pasiskirstymo priežastis.

 

Užduočių lapas „Lietuvos gyventojai“

Užduotys skirtos apibendrinti ir pagilinti žinias, įgytas nagrinėjant temos mokymosi objektus, ir pritaikyti jas nagrinėjant Lietuvos demografinę padėtį. Prieš atliekant užduotis rekomenduojama prisiminti demonstracijoje „Pasaulio gyventojai“ ir žinyne pateikiamą medžiagą apie migracijas ([[MO:1215:„Migracija“). Ieškant informacijos ar renkant statistinius duomenis patartina pasinaudoti Lietuvos statistikos departamento interneto svetaine ar kitais patikimais statistiniais šaltiniais.