Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Europos Sąjunga

Mokytojo biblioteka

Europos Sąjunga

Tema „Europos Sąjunga“ skirta 7–8 klasių mokiniams išsiaiškinti Europos Sąjungos (ES) susikūrimo priežastis, sužinoti apie jos plėtrą, svarbiausias institucijas, simbolius, valiutą. Naudodamiesi geografinės informacijos šaltiniais mokiniai nagrinės ES regioninę politiką, Lietuvos narystės ES ypatumus, mokysis nurodyti bei vertinti svarbiausias Europos Sąjungoje kylančias socialines ir ekonomines problemas, ieškos problemų spendimo būdų. Šiai temai nagrinėti skirta demonstracija „Pažintis su Europos Sąjunga“, dvi kūrybinės užduotys – istorija „Lietuva ir Europos Sąjunga“, žemėlapis ir kartoschema „Europos Sąjungos žemėlapis“ – ir užduočių lapas „Europos Sąjungos ypatumai“.

 

Demonstracija „Pažintis su Europos Sąjunga“

Demonstraciją siūloma nagrinėti prieš atliekant kitas šios temos užduotis. Nagrinėdami demonstraciją mokiniai susipažins su Europos Sąjungos įsikūrimo istorija ir tolesne plėtra, sužinos, kurios Europos valstybės nėra ES narės ir kurios siekia narystės, išsiaiškins, kaip veikia ES, susipažins su ES simboliais, valiuta, pagrindinėmis institucijomis. Temą „Europos Sąjunga“ ir šią demonstraciją siūloma nagrinėti gegužės pirmąją savaitę, prieš Europos Sąjungos dieną ir taip paminėti Lietuvos įstojimo į ES metines. 

 

Istorija „Lietuva ir Europos Sąjunga“

Mokiniai sukurs informacinį pranešimą mokyklos renginiui apie narystės Europos Sąjungoje naudą ir pokyčius Lietuvoje nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Papasakos, kaip pasikeitė žmonių gyvenimas Lietuvoje, kai ji tapo ES nare. Pranešimą siūloma kurti išanalizavus demonstraciją „Pažintis su Europos Sąjunga“, papildomai paanalizavus temas „Europa“ ir „Socialiniai ir ekonominiai rodikliai“, pateikiamus interneto šaltinius, „Pagalbos“ informaciją, kad mokiniai galėtų pritaikyti ir įtvirtinti įgytas žinias. 

Ši kūrybinė užduotis skirta ugdyti mokinių kūrybiškumą ir gebėjimą naudotis sukauptomis žiniomis, ieškoti naujos informacijos. Rengdami pranešimą mokiniai gali pasinaudoti žinyne pateikiama informacija apie euro zonos valstybes, kitais informacijos šaltiniais apie naudą Lietuvai įstojus į ES. Paskatinkite mokinius kuriant pranešimą pateikti įdomių statistinių duomenų ir faktų, argumentuoti, pateikti palyginimų, išsakyti savo nuomonę, daryti išvadas ir teikti siūlymų. Mokiniams priminkite, kad Lietuvai labai svarbūs buvo 2013-ieji, kai ji pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Apie pirmininkavimo pasiekimus informacijos galima rasti interneto svetainėje http://www.eu2013.lt/lt/naujienos/pranesimaispaudai/lietuvos-pirmininkavimo-es-tarybai-pasiekimai-daugiau-patikimos-augancios-ir-atviros-europos, o skaičiai ir faktai apie pirmininkavimą pateikiami adresu http://www.eu2013.lt/lt/faktai-ir-skaiciai. Sukurtus pranešimus siūloma pristatyti mokyklos renginyje, pavyzdžiui, minint Lietuvos įstojimo į ES metines.

 

Žemėlapis ir kartoschema „Europos Sąjungos žemėlapis“

Kurti žemėlapį siūloma tuomet, kai mokiniai jau yra išnagrinėję demonstraciją „Pažintis su Europos Sąjunga“. Prieš atliekant užduotį reikėtų mokiniams priminti, kaip naudotis žemėlapio ir kartoschemos įrankiu, sudaryti žemėlapio legendą. Pabrėžtina, kad valstybių ir jų sostinių pavadinimus reikia užrašyti nurodyta spalva. Mokiniai turėtų internete ar žinyne rasti euro zonos valstybes ir jas pažymėti žemėlapyje. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimą mokytis ir poreikius, užduotį galima individualizuoti arba diferencijuoti: skirti pažymėti mažiau valstybių ir jų sostinių, nežymėti euro zonos valstybių, mokiniams siūlyti žemėlapį kurti poromis arba grupėmis. Esant poreikiui, galima skirti ir daugiau užduočių (tarkime, pažymėti valstybes ar miestus, kuriuose mokiniai lankėsi, nubraižyti kelionių maršrutus). Laikas žemėlapiui kurti numatomas pagal mokinių gebėjimus.

Siūloma skirti laiko užduočiai apibendrinti, palyginti mokinių sukurtus žemėlapius, išryškinti jų privalumus ir trūkumus. Atlikdami šią užduotį mokiniai ugdysis gebėjimą orientuotis žemėlapyje.

 

Užduočių lapas „Europos Sąjungos ypatumai“

Atlikdami užduotis mokiniai įtvirtins žinias apie Europos Sąjungą – kontūriniame žemėlapyje žymės valstybes, įvardys išskirtinius ES gamtinius objektus, braižys stulpelinę didžiausių pagal plotą ES valstybių diagramą, nagrinės ES nedarbo lygį, lygins ir sistemins duomenis, sudarys kelionės po ES šalis maršrutą, papasakos, kaip įsivaizduoja savo ateitį Europos Sąjungoje.

Prieš atliekant užduotis rekomenduojama prisiminti demonstracijoje „Pažintis su Europos Sąjunga“, kituose temos mokymosi objektuose ir žinyne pateikiamą medžiagą. Parekomenduokite mokiniams papildomai panagrinėti temas „Socialiniai ir ekonominiai rodikliai“ ir „Europa“. Priminkite mokiniams, kaip braižomos stulpelinės diagramos. Ieškant informacijos patartina naudotis interneto šaltiniais (pavyzdžiui, http://europa.eu/index_lt.htm). Atsižvelgiant į mokinių gebėjimą mokytis ir poreikius, užduočių lapą galima individualizuoti arba diferencijuoti: mažinti užduočių kiekį, kai kurias užduotis (pavyzdžiui, 4 užduotį) mokiniams siūlyti atlikti poromis, grupėmis arba skirti tik labiau pažengusiems mokiniams. Atliekant 5 užduotį, patarkite mokiniams statistinių duomenų apie nedarbo lygį ieškoti interneto tinklalapyje http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1. Atlikus 4 užduotį vertėtų paanalizuoti mokinių sukurtus kelionės maršrutus, o atlikus 5 užduotį siūloma klasėje surengti diskusiją. Atlikę visas užduotis mokiniai turėtų įsivertinti, kaip jiems sekėsi, ką dar norėtų sužinoti apie Europos Sąjungą.