Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Mokytojo biblioteka > Australija ir Okeanija

Mokytojo biblioteka

Australija ir Okeanija

Tema „Australija ir Okeanija“ skirta 7–8 klasių mokiniams išsiaiškinti Australijos žemyno geografinę padėtį ir Okeanijos salų susidarymą, nagrinėti žemyno atradimo istoriją, gamtinius išteklius ir ūkio ypatumus, vietos gyventojų gyvenimo būdo panašumus ir skirtumus, susipažinti su endeminiais augalais ir gyvūnais. Šiai temai nagrinėti skiriamos dvi demonstracijos: „Australijos geografinis pažinimas“ ir „Okeanijos geografinė aplinka“, dvi kūrybinės užduotys – istorija „Svečiuose pas Australijos ir Okeanijos čiabuvius“, žemėlapis ir kartoschema „Australijos ir Okeanijos gamtiniai objektai“ ir užduočių lapas „Australijos žemynas ir Okeanijos salos“.

 

Demonstracija „Australijos geografinis pažinimas“

Demonstracija skirta 7–8 klasių mokiniams. Ji gali būti naudojama vieną ar daugiau pamokų, atsižvelgiant į mokinių mokymosi gebėjimus ir poreikius. Nagrinėdami demonstraciją mokiniai susipažins su A. Tasmano ir Dž. Kuko kelionėmis, apibūdins Australijos geografinę padėtį, Didžiojo Vandenskyros kalnagūbrio įtaką žemyno klimatui. Sužinos, kad Australijoje gausu endeminių augalų ir gyvūnų, išsiaiškins šio regiono gamtos išteklių įvairovę, ūkio bruožus ir plėtros tendencijas. Demonstraciją siūloma nagrinėti tuomet, kai mokiniai jau yra susipažinę su gamtinės geografijos dėsningumais. Taip jie galės įgytas žinias pritaikyti nagrinėdami Australijos žemyną. Demonstraciją siūloma sieti su kitais mokymosi objektais. Galima paskatinti mokinius lyginti regionus, ieškoti panašumų ir skirtumų. Ši demonstracija glaudžiai siejasi su kita šios temos demonstracija „Okeanijos geografinė aplinka“, todėl vertėtų abi demonstracijas nagrinėti greta.

 

Demonstracija „Okeanijos geografinė aplinka“

Nagrinėdami demonstraciją mokiniai susipažins su didžiausia Ramiojo vandenyno salų sankaupa. Išsiaiškins, kad dauguma salų suskirstytos į salynus (Melaneziją, Mikroneziją ir Polineziją) pagal gyventojų kilmę, kalbą, kultūros bruožus ir papročius. Nagrinėjant Okeanijos salų kilmę siūloma prisiminti demonstraciją „Žemės sandara ir litosferos plokščių judėjimas“. Ją analizuodami mokinai sužinos apie litosferos plokščių judėjimą ir judėjimo sukeliamus padarinius, geriau supras, kaip litosferos plokščių judėjimas susijęs su dabartiniu Žemės reljefu. Greta papildomai siūloma panagrinėti demonstraciją „Kodėl dreba Žemė?“. Joje pateikiama Žemės vidinės sandaros dalys, vandenyninės ir žemyninės Žemės plutos skirtumai, žemės drebėjimų susidarymo priežastys ir padariniai. Taip pat rekomenduojama pasinaudoti informacija žinyne.

 

Žemėlapis ir kartoschema „Australijos ir Okeanijos gamtiniai objektai“

Kurdami Australijos ir Okeanijos gamtinių objektų žemėlapį mokiniai pažymės gamtinius objektus, išskirs Okeanijos dalis, nagrinės Australijos gamtos išteklių pasiskirstymą, sutartiniais ženklais pažymės pagrindines augalininkystės ir gyvulininkystės šakas, A. Tasmano ir Dž. Kuko kelionių maršrutus. Prieš atliekant užduotį siūloma prisiminti, kaip kuriamas žemėlapis, kaip naudotis žemėlapio ir kartoschemos įrankiu, kaip sudaroma legenda. Rekomenduojama šią užduotį atlikti tuomet, kai mokiniai jau yra išnagrinėję demonstracijas „Australijos geografinis pažinimas“ ir „Okeanijos geografinė aplinka“. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi gebėjimus ir poreikius, galima parinkti, kokius objektus mokiniai turi pažymėti žemėlapyje, ir taip diferencijuoti bei individualizuoti mokinių mokymąsi. Siūloma skirti laiko užduočiai apibendrinti, palyginti mokinių sukurtus žemėlapius, išryškinti jų privalumus ir aptarti trūkumus.

 

Istorija „Svečiuose pas Australijos ir Okeanijos čiabuvius“

Kurdami istoriją apie Australijos, Naujosios Zelandijos ir Naujosios Gvinėjos čiabuvius, mokiniai išsiaiškins jų gyvenimo būdo ir kultūros panašumus bei skirtumus, apibūdins gamtos negandas, su kuriomis susiduria šio regiono gyventojai. Istoriją siūloma kurti išanalizavus demonstracijas: „Australijos geografinis pažinimas“ ir „Okeanijos geografinė aplinka“. Prieš atliekant užduotį, kartu su mokiniais vertėtų prisiminti pirmuosius keliautojus, atradusius Australiją. Pasiūlykite mokiniams panagrinėti temą „Vėjai“, kad jie išsiaiškintų čia siaučiančių vėjų sukeliamus padarinius. Priminkite mokiniams, kad apie australų aborigenų medžioklės įrankį informacijos galima rasti žinyno straipsnelyje „Bumerangas“ arba pasižiūrėti filmuką: https://www.youtube.com/watch?v=9DDHxOqFkAs#t=14. Apie Australijos aborigenų žinias astronomijos srityje informacijos pasiūlykite ieškoti interneto svetainėje http://www.technologijos.lt/n/mokslas/geografija/S-14925/, o apie tradicinį meną ir dainas – https://www.youtube.com/watch?v=H7oE4sKIDuU#t=50.

Kartu su mokiniais galima pažiūrėti ir aptarti Radvilų rūmų muziejuje demonstruotą Rytų Azijos, Naujosios Gvinėjos ir Australijos aborigenų meną. Informacijos apie šią ekspoziciją galima rasti interneto svetainėje http://www.ldm.lt/RRM/Aborigenu_menas_2013.htm ir pasižiūrėti filmuką http://www.youtube.com/watch?v=2eAlOyWRtyI.

Apie maorius ir jų kultūrą pasiūlykite pasidomėti interneto svetainėse http://www.newzealand.com/int/maori-culture/ ir http://www.culture.co.nz/.

Informacijos apie kokospalmę mokiniams pasiūlykite ieškoti žinyne arba enciklopedijose, internete. Sukurtus straipsnelius siūloma pristatyti klasėje, paskui galima paskelbti mokyklos interneto svetainėje. Panašias užduotis galima skirti mokiniams nagrinėjant kitus žemynus. Ši kūrybinė užduotis ugdo mokinių kūrybiškumą, skatina smalsumą, toleranciją kitų tautų papročiams ir kultūrai.

 

Užduočių lapas „Australijos žemynas ir Okeanijos salos“

Atlikdami užduotis mokinai įtvirtins žinias apie išskirtinį Australijos žemyną ir unikalų Ramiojo vandenyno salyną – Okeaniją, nustatys Australijos kyšulių geografines koordinates, nagrinės kritulių pasiskirstymo ypatumus, paaiškins koralinių salų susidarymą. Užduotis rekomenduojama atlikti tuomet, kai bus išnagrinėti kiti šios temos mokymosi objektai. Prieš atliekant užduotis rekomenduojama prisiminti demonstracijose „Australijos geografinis pažinimas“ ir „Okeanijos geografinė aplinka“, kituose temos mokymosi objektuose ir žinyne pateikiamą medžiagą. Prieš atliekant 1 užduotį mokiniams priminkite, kad atstumus galima matuoti naudojantis kartografinio įrankio liniuote. Tiksliai rasti minimus objektus ir išmatuoti padės geografinis tinklas – kad jis atsirastų, reikia spustelėti gaublį dešinėje pusėje. Mokiniams, kuriems sunkiau sekasi atlikti šią užduotį, papildomai pasiūlykite panagrinėti temos „Geografinis tinklas“ demonstraciją „Geografinio tinklo elementai“. Panagrinėję temą „Litosferos plokštės ir jų judėjimas“ mokiniai nesunkiai atliks 4 užduotį. Atliekant 7 ir 8 užduotis reikėtų naudotis papildomais informacijos šaltiniais – internetu, enciklopedijomis. Parekomenduokite mokiniams atlikti temos „Sausumos vandenys“ užduočių lapo „Sausumos vandenys ir klimatas“ 5 užduotį apie Australijos artezinius vandenis. Atsižvelgiant į mokinių galimybes ir situaciją,  šią užduotį galima skirti visai klasei, mokinių grupei, norintiems šią užduotį atlikti mokiniams ir pan. Savo nuožiūra galite pasirinkti 1–2 užduotis ir skirti jas kaip namų darbą.