Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą

Mokytojo biblioteka

Afrika

Tema „Afrika“ skirta 7–8 klasių mokiniams. Nagrinėdami šią temą mokiniai išsiaiškins, Afrikos regiono geografinę padėtį, kaip ji lemia gamtos įvairovę, susipažins su kai kuriomis šio regiono gyventojų grupėmis, jų gyvenimo būdu. Lygins Pietų Afrikos Respubliką, Egiptą ir Nigeriją. Sudarys Afrikos žemėlapį.

Temai nagrinėti reikėtų skirti 3–4 pamokas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir parinktą veiklą. Organizuojant mokymąsi siūloma pradėti nuo demonstracijos „Įvairiaspalvė Afrika“. Išnagrinėjus demonstraciją mokiniai žinias ir gebėjimus gilina sudarydami kartoschemą „Afrikos gamtinis žemėlapis“ ir kurdami komiksą „Gyvenimas Sahelyje“. Siekiant pagilinti ir įtvirtinti žinias atliekamos užduočių lapo „Afrikos žemynas“ užduotys. Mokiniai savo žinias ir gebėjimus, įgytus mokantis šią temą, gali pasitikrinti atlikdami testą.

 

Demonstracija „Įvairiaspalvė Afrika“

Demonstracija skirta 7 klasės mokiniams susipažinti su svarbiausiais Afrikos regiono gamtos ir visuomenės bruožais. Šią demonstraciją siūloma nagrinėti jau įsisavinus temas „Kas lemia klimatą ir orus“, „Litosferos plokštės ir jų judėjimas“, „Sausumos vandenys“, „Gyventojų skaičius ir teritorinis pasiskirstymas“. Demonstracijos analizė padės mokiniams susisteminti anksčiau įgytas žinias ir jas pritaikyti nagrinėjant šio mokymosi objekto medžiagą. Analizuojant demonstraciją labai svarbu mokinius skatinti lyginti Afrikos regioną su kitais regionais ar artima aplinka. Todėl reikėtų pateikiamą informaciją sieti su kitais mokymosi objektais, kuriuose nagrinėjama Amerika, Australija ir Okeanija, Europa, Azija, Lietuva. Aptariant Afrikos gyventojus ir tautas, reikėtų prisiminti temos „Tautos ir religijos“ demonstraciją, taip pat demonstracijose „Pasaulio gyventojai“ ir „Gyventojų skaičiaus kaitos analizė“ išnagrinėti Kenijos, Pietų Afrikos Respublikos gyventojų amžiaus ir lyties piramides, palyginti su kitų regionų piramidėmis. Mokiniams analizuojant gamtinių išteklių žemėlapį, galima skirti užduotį nurodyti valstybes, kuriose randama gausiausiai vienų ar kitų išteklių. Namų darbui galima skirti užduotį pristatyti, kokius Afrikos išteklius mokinių šeimos naudoja namuose, kokių galima įsigyti prekybos centruose.

 

Komiksas „Gyvenimas Sahelyje“

Ši užduotis skirta ugdyti mokinių kūrybiškumą ir gebėjimą pritaikyti sukauptas žinias, ieškoti naujos informacijos. Komiksą siūloma kurti išanalizavus demonstraciją „Įvairiaspalvė Afrika“, kad mokiniai galėtų pasinaudoti jau sukaupta informacija ir palyginti Sahelio regioną su Šiaurės ar Pietų Afrika. Prieš atliekant užduotį paskatinkite mokinius prisiminti, kas yra regionas. Sahelio regiono analizė padės mokiniams suprasti Afrikos išskirtinumą, regiono gyventojų ūkinės veiklos įtaką kraštovaizdžio kaitai ir dėl to kylančioms problemoms. Mokiniai gali pasinaudoti žinyne pateikiama informacija apie Sahelį. Paskatinkite mokinius išsakyti savo nuomonę apie Sahelio problemas (dykumėjimas, badas, skurdas, politiniai konfliktai), kodėl jos ypač aktualios šiam regionui, padiskutuokite apie galimus sprendimo būdus.

Sukurtus komiksus siūloma pristatyti ir aptarti klasėje. Visų mokinių sukurtus komiksus galima išspausdinti ir sudaryti žurnalą ar knygelę. Pasiūlykite integruotis ir lietuvių kalbos mokytojams sukurtam leidiniui redaguoti. Taip mokiniai pagilins ir lietuvių kalbos žinias.

 

Užduočių lapas „Afrikos žemynas“

Užduotis patartina atlikti išanalizavus demonstraciją „Įvairiaspalvė Afrika“. Išnagrinėję demonstracijos 1 kadrą mokiniai gali atlikti užduočių lapo 1 užduotį, įtvirtinti žinias ir susieti su geografinės padėties reikšme klimatui. 2 užduotį galima atlikti ir poromis ar mažomis grupėmis. Mokiniai, surinkę Egipto, Nigerijos ir Pietų Afrikos Respublikos duomenis, galės diskutuoti, kuo jos panašios ir kuo skiriasi, aptarti priežastis, kodėl taip yra. Atlikę visas užduotis mokiniai turėtų įsivertinti, kaip jiems sekėsi.

 

Žemėlapis ir kartoschema „Afrikos gamtinis žemėlapis“

Ši užduotis gali būti skirta 7 klasės mokiniams apibendrinti ir įtvirtinti žinias apie Afrikos žemyną, ugdytis gebėjimus orientuotis žemėlapyje. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimą mokytis ir poreikius, galima pasiūlyti jiems užduotis atlikti kontūriniame ar politiniame žemėlapyje. Kontūriniame žemėlapyje mokiniai turėtų papildomai nubrėžti kalnų grandines. Politiniame žemėlapyje mokiniams galima skirti pažymėti ir keletą valstybių, kurios buvo nagrinėjamos temoje „Afrika“, pavyzdžiui, Pietų Afrikos Respubliką, Nigeriją, Egiptą ar kitas. Taip pat visų tipų žemėlapiuose galima skirti užrašyti Afriką skalaujančių vandenynų ir jūrų pavadinimus, parinkti daugiau ar mažiau objektų. Dirbdami kompiuterių klasėje mokiniai žemėlapį gali kurti poromis arba užduotis gali būti skirta namų darbui.