Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Žmogaus ūkinė veikla > Užduočių lapas. Gamtos ištekliai ir žmogaus ūkinė veikla

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Užduočių lapas. Gamtos ištekliai ir žmogaus ūkinė veikla

MO nr.

1274

Gebėjimai

2.10. Nagrinėjant paveikslus ir schemas, apibūdinti gamtos išteklių naudojimo galimybes.

2.11. Nagrinėjant paveikslus ir schemas, vertinti, kaip žmogus, kurdamas savo gerovę, veikia gamtą, ir pasakyti savo nuomonę.

Žinios ir supratimas

2.10.1. Paaiškinti, kas yra gamtos ištekliai, ir nurodyti 2–3 pavyzdžius, kaip jie naudojami.

2.11.1. Paaiškinti, kaip žmogus keičia gamtinę aplinką (teigiamai ir neigiamai).

2.11.2. Nurodyti pagrindines žmonių plėtojamas ūkines veiklas.

2.11.3. Nurodyti, kaip šalys prekiauja vienos su kitomis. Nurodyti į Lietuvą atvežamų ir iš Lietuvos išvežamų prekių pavyzdžių.

Mokymosi uždaviniai

Atlikdamas užduotis išsiaiškinsiu, kas tai yra ūkis, kokios pagrindinės sritys jį sudaro.

Išsiaiškinsiu, kodėl šalys prekiauja vienos su kitomis.