Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Litosferos plokštės ir jų judėjimas > Žemės sandara ir litosferos plokščių judėjimas

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Žemės sandara ir litosferos plokščių judėjimas

MO nr.

392

Gebėjimai

2.3. Analizuojant tektoninius žemėlapius ir paveikslus, nustatyti geologinės Žemės raidos ir dabartinio Žemės paviršiaus ryšį. Naudojantis šaltiniais, analizuoti dabartinio Žemės paviršiaus kitimą dėl vidinių ir išorinių veiksnių.

Žinios ir supratimas

2.3.1. Apibūdinti žemyninę ir vandenyninę Žemės plutą. Nurodyti mineralų ir uolienų skirtumus. Paaiškinti, kaip susidaro nuosėdinės, magminės ir metamorfinės uolienos. Nurodyti litosferos plokščių judėjimo kryptis, paaiškinti vykstančius procesus ir jų pa

Mokymosi uždaviniai

Nurodysiu vandenyninės ir žemyninės Žemės plutos skiriamuosius bruožus.

Paaiškinsiu, kodėl juda litosferos plokštės.

Išsiaiškinsiu, kokios reljefo formos susidaro litosferos plokščių pakraščiuose.