Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Planas ir žemėlapis > Žemėlapio ir plano skirtumai

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Žemėlapio ir plano skirtumai

MO nr.

684

Gebėjimai

1.2. Elementariai orientuotis žemėlapyje ir gaublyje. Žemėlapyje kaip lokalios vietovės pavyzdį parodyti savo gyvenamąją vietovę, o globalios – žemynus ir vandenynus.

4.2. Sudaryti nesudėtingą vietovės planą ir, juo naudojantis, orientuotis aplinkoje. Mokėti pavaizduoti pagrindines Žemės paviršiaus formas.

Žinios ir supratimas

1.2.2. Išvardyti pagrindinius žemėlapio elementus (geografinis tinklas, mastelis, sutartiniai ženklai).

4.2.1. Nurodyti 2–3 vietovės vaizdavimo būdus, paaiškinti jų panašumus ir skirtumus.

4.2.2. Paaiškinti praktinę mastelių reikšmę.

4.2.3. Skaityti kartografijos kūrinių sutartinius ženklus, nustatyti realų atstumą tarp nurodytų objektų.

Mokymosi uždaviniai

Įvardysiu pagrindines plano dalis.

Įvardysiu pagrindinius žemėlapio elementus.

Nusakysiu žemėlapių elementų reikšmę.

Paaiškinsiu, kaip sudaromi planai.

Paaiškinsiu, kaip sudaromi žemėlapiai.

Išsiaiškinsiu, kam naudojami planai ir žemėlapiai.