Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Mūsų Lietuva > Lietuvos etnografinės sritys

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Lietuvos etnografinės sritys

MO nr.

1402

Gebėjimai

1.1. Remiantis aplinkos požymiais, orientuotis vietovėje. Naudojantis kompasu, nustatyti pasaulio kryptis (horizonto kryptis).

2.8. Naudojantis statistikos duomenimis ir diagramomis, nurodyti tautinę Lietuvos gyventojų sudėtį. Nagrinėjant paveikslus ir aprašymus, lyginti savo tautos ir kitų tautų tradicijas.

4.1. Pažinti ir apibūdinti savo aplinkos gamtos ir socialinius objektus.

4.2. Sudaryti nesudėtingą vietovės planą ir, juo naudojantis, orientuotis aplinkoje. Mokėti pavaizduoti pagrindines Žemės paviršiaus formas.

Žinios ir supratimas

1.1.1. Nurodyti pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis (horizonto kryptis). Paaiškinti orientavimosi dieną ir naktį principus, nurodyti priemones, kaip tai daryti.

2.8.2. Nurodyti 2–3 Lietuvos etnografinių sričių skirtumus.

4.1.1. Nurodyti savo aplinkos gamtinius, socialinius objektus, elementariai juos apibūdinti.

4.2.3. Skaityti kartografijos kūrinių sutartinius ženklus, nustatyti realų atstumą tarp nurodytų objektų.

Mokymosi uždaviniai

Įvardysiu pagrindines etnografines Lietuvos sritis.

Apibūdinsiu etnografines sritis.

Analizuosiu priežastis, lėmusias etnografinių sričių skirtumus.