Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai






Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje




Geografinės informacijos skaitymas




Regionų pažinimo raiška




Aplinkos pažinimas ir tyrimai




Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Socialiniai ir ekonominiai rodikliai

Socialiniai ir ekonominiai rodikliai (nr.: 53)

Išsiaiškinsite, pagal kokius socialinius ir ekonominius rodiklius nustatoma valstybių galia ir žmonių gyvenimo kokybė. Lyginsite skirtingų valstybių pagrindinius socialinius ir ekonominius rodiklius, nurodysite valstybių panašumus ir skirtumus. Sudarysite ekonomiškai stiprių ir silpnų valstybių žemėlapį.

Temos mokymosi objektai

Išsiaiškinsite, kokie yra pasaulio valstybių išsivystymo socialiniai ir ekonominiai rodikliai, pagal juos valstybes palyginsite interaktyviuose žemėlapiuose.
Peržiūrėta: 8071
Pasaulio politiniame žemėlapyje pažymėsite ekonomiškai stiprias ir ekonomiškai silpnas valstybes.
Peržiūrėta: 4301
Sukursite straipsnį apie Lietuvos socialinius rodiklius, jame palyginsite Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių socialinius rodiklius.
Peržiūrėta: 3402
Atlikdami užduotis įtvirtinsite įgytas žinias ir supratimą apie socialinius ir ekonominius rodiklius.
Peržiūrėta: 2893

Atlikdami testo užduotis galėsite pasitikrinti, kaip supratote temos mokymosi objektuose pateiktą medžiagą.

Peržiūrėta: 903