Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą Demonstracijos Kūrybinė laboratorija Testai Žinynas Užduočių lapai


Orientavimasis erdvėje ir žemėlapyje
Geografinės informacijos skaitymas
Regionų pažinimo raiška
Aplinkos pažinimas ir tyrimai
Visos temos Mokytojo biblioteka Rodyti matricą Paslėpti matricą
Titulinis > Temos > Šiaurės Amerika > Daugiatautė Šiaurės Amerika

Informacija apie objektą

MO pavadinimas

Daugiatautė Šiaurės Amerika

MO nr.

4114

Gebėjimai

3.2. Naudojantis geografinės informacijos šaltiniais, apibūdinti regio­nų gamtinės ir socialinės aplinkos sudedamąsias dalis ir mokytis rasti jų ryšius.

Žinios ir supratimas

3.2.1. Apibūdinti regionų geografinę padėtį, pažinimo ir tyrimų raidą, būdingus gamtos ir visuomenės ypatumų bruožus, nusakyti ir apibūdinti svarbiausias regionų problemas.

Mokymosi uždaviniai

Nusakysiu Šiaurės Amerikos gyventojų įvairovę ir jų pasiskirstymo dėsningumus.

Gebėsiu išskirti svarbiausias Šiaurės Amerikos žemyno gyventojų ūkinės veiklos sritis, apibūdinti jų pasiskirstymo dėsningumus.